Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
628. A SZÁRHEGYI FERENCES RENDHÁZ IRATAI PDF Print E-mail

1960–1973

0,12 ifm

A szárhegyi Szármány hegy oldalán már a 15. század végén, de legkésőbb a 16. század első felében öt kápolna állott kereszt alakban helyezkedtek el, melyeket a Lázár család egyik tagja építtetett, római útjáról hazatérve, és így egy álmában történt látomásnak tett eleget.[1]

Szárhegyen 1642-ben jelentek meg a ferencesek Lázár István gróf hívására, hogy az említett kápolnák őrzését vállalják, kolostoruk 1665-ben létesült. Kájoni János házfőnöksége idején, aki 1669-ben került Szárhegyre, a kápolnát újrafödték és a kolostort újjáépítették.[2]

1700-ban elrendelik, hogy hiteles a rendház pecsétet készíttessen.[3] Ma is működő kolostortemploma 1749 után épült. A ferences kolostor területét 1755-ben adományozták a rendháznak.[4]

A szárhegyi ferences rendház levéltára megsemmisült, a régi háztörténettel (Liber Rerum Notabilium) együtt, amely 1872-ig terjedt.[5] A kolostor 1872. május 22-én tűzvész áldozata lett. Ekkor pusztultak el rendi iratai is, könyvtára, valamint az épület teljes berendezése. Az égéskárosult templom és a kolostor felújítását 1877-ben fejezték be.[6]

A ferences templom titulusa Nagyboldogasszony, a búcsút és a falunapokkal egybekötött rendezvényeket is ennek ünnepén (augusztus 15.) tartják.

Levéltára, mivel az 1872. évi tűzvész alkalmával megsemmisült, valamint a szerzetesrendek feloszlatásakor könyvtárát is államosították, igen kis mennyiségben maradt meg. Rendi könyvgyűjteménye a marosvásárhelyi Teleki Tékában található, archívuma a Maros Megyei Állami Levéltárban ugyanitt. Az alábbiakban felsorolt gazdasági iratok a plébánia iratai közül kerültek elő.

628/c. Gazdasági iratok

1960–1973

0,12 ifm

1. doboz. Gazdasági iratok 1960–1973[1] György József: i.m. 317.

[2] Sematizmus. 1882. 84; György József: i.m. 317–318.

[3] Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. Budapest 1924. 278.

[4] Sematizmus. 2000. 253.

[5] P. Benedek Fidél: Ferences kolostorok. (Sajtó alá rendezte Sas Péter) Csíkszereda 2005. 13, 68.

[6] Uo. 38–39.


 

Menü

Bejelentkezés