Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
20. A TÜRI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

1827–1996

2,85 ifm

A pápai tizedjegyzékben (1332) említik Tür plébániáját is. 1350-ben Tyr–ként jelenik meg a forrásokban. A hitújításkor reformátussá vált közösségben a katolikus plébánia 1827-ben alakult újjá. Templomát 1830–1832 között építették.[1] 1833-ban katolikus elemi iskolát is építettek.[2]

Levéltárát 2003. szeptember 17-én szállítottuk be az érseki levéltárba. Addig a türi templom kórustermében tárolták gondatlanul.

A plébániai iratok 1881-től iktatottak, addig időrendben találhatóak. A házassági iratok 1866-tól iktatottak, addig időrendiek.

Balázsfalva a középkor idején rendelkezett csak önálló plébániával, temploma a 17. században pusztult el. A szórványságban élő hívek számára 1925-ben építettek kápolnát, papilakot pedig 1938–1939 között.[3]

20/a. Anyakönyvek

1827–1996

0,37 ifm

1. doboz.

a. kötet. Keresztelési és házassági anyakönyv 1827–1857; személynévmutató halotti és házassági anyakönyvhöz 1827–1923; vegyes házasságok anyakönyve 1835–1931; megtértek anyakönyve 1877–1929; kitértek anyakönyve 1883–1925

b. kötet. Halotti anyakönyv 1827–1857; bérmálási anyakönyv 1827–1963; iktatókönyv 1884–1896; személynévmutató keresztelési anyakönyvhöz 1827–1923

c. kötet. Megtértek anyakönyve 1930–1972; kitértek anyakönyve 1932–1945

a. kötet. Megtértek anyakönyve 1973–1996

2. doboz. Anyakönyvi ügyiratok: halottvizsgálati jegyzőkönyvek, halotti- és keresztelési igazolások 1913–1991

3. doboz. Anyakönyvi ügyiratok: megtérési-, kitérési iratok 1923–1970; bérmacédulák 1966–1987

 

20/b. Plébániai iktatott iratok

/1774/1827–1990

7 doboz = 0,85 ifm

1. doboz. /1774/1827–1890

2. doboz. 1891–1910

3. doboz. 1911–1936

4. doboz. 1937–1945

5. doboz. 1946–1956

6. doboz. 1957–1964

7. doboz. 1965, 1968–1972

Segédletek

1897–1990

1 doboz = 0,13 ifm

8. doboz. Iktatókönyvek:

a. kötet. 1897 (32. iktatószámtól) – 1908 (106. iktatószámig) (töredék)

b. kötet. 1910 (159. iktatószámtól) – 1918 (125. iktatószámig) (töredék)

c. kötet. 1924 (125. iktatószámtól)–1927

d. kötet. 1929

e. kötet. 1931–1942

f. kötet. 1948–1956

g. kötet. 1957–1990

20/c. Házasságügyi iratok

1827–1992

4 doboz = 0,5 ifm

1. doboz. 1827–1870

2. doboz. 1871–1914

3. doboz. 1916–1969

4. doboz. 1970–1992

20/d. Gazdasági iratok

1841–1995

8 doboz = 1 ifm

1. doboz.

· számadáskönyv 1841–1886

· az alapítványok alapítólevelei 1854–1933

· jövedelem-kimutatások 1931–1932

· számadás 1974

· felújítási tervek 1974–1977

2. doboz. Leltárak 1863–1967

3. doboz. Pénztárnaplók 1887–1994

4. doboz. Fizetési jegyzékek 1957–1987

5. doboz. Nyugták 1972–1978

6. doboz. Nyugták 1979–1987

7. doboz. Nyugták 1988–1995

8. doboz. Vegyes gazdasági iratok:

· Simonfi Antal szovátai kántortanító iratai 1868–1917

· tűzbiztosítási kötvény 1902

· egyházadó-jegyzék 1922, 1956

· harangszámadás 1923

· az alsókarácsonyfalvi filia lélekösszeírása 1926

· adományok jegyzéke 1927, 1977–1991

· az alsókarácsonyfalvi kápolnaalap adóslevelei 1930

· a plébániai szántó bérbeadási szerződései 1932

· költségvetési rendeletek 1933–1968

· a magtárral kapcsolatos iratok 1936

· költségvetések 1952–1962

· a plébánia épületeivel kapcsolatos nyilvántartások 1953–1965

· alkalmazotti sémák 1962–1986

· a betonkerítés építési költségvetése 1968

· harangjavítási költségvetés 1972

· a plébániai épületek javításával kapcsolatos iratok 1973

· a kályha beszerelésével kapcsolatos iratok 1981

· felújítási költségvetések 1985–1992

20/e. Tematikusan rendezett kötetek

1827–1969

2 doboz = 0,26 ifm

1. doboz.

a. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1827–1848

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1848–1861

c. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1862–1931

2. doboz. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek:

a. kötet. 1917–1924

b. kötet. 1924–1931

c. kötet. 1931–1946

d. kötet. 1947–1957

e. kötet. 1957–1965

f. kötet. 1966–1969

20/f. Vegyes, tematikusan kezelt iratok

1836–1969

1 doboz = 0,13 ifm

1. doboz.

· visitatio canonica 1836, 1868

· hirdetési füzet 1885

· a türi és a balázsfalvi iskolákkal kapcsolatos iratok és tervrajz 1912–1947

· kimutatások hívekről, plébániáról 1913–1923

· püspöki körlevelek 1945–1969

· Salati Ferenc és Márton Áron levelezései 1958–1963

· Salati Ferenc jegyzetei

· hitbuzgalmi egyesületekkel kapcsolatos iratok (Oltáregylet, Jézus Szíve Társulat, Katolikus Népszövetség) 1900–1930[1] Sematizmus. 2000. 64; Csedő István: i.m. 11–14.

[2] Csedő István: i.m. 32.

[3] Sematizmus. 2000. 64–65; Csedő István: i.m. 1994. 33–34.


 

Menü

Bejelentkezés