Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
91. A HOSSZÚASZÓI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

1769–1979

3,64 ifm

Hosszúaszó középkori plébánia, 1309-ben említik először Longavalle néven. A reformációkor a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lesznek. A katolikus hitélet a 18. században éledt újra a medgyesi ferencesek lelki gondozásával. A mostani templomot 1769-ben építették Nagyboldogasszony tiszteletére, a plébániát 1772-ben alapították. A templomot 1860-ban újították fel.[1] A kb. 35 hívőből álló katolikus közösséget jelenleg Kiskapusról látják el.

Kiskapus, Mikeszásza és Hosszúaszó levéltári anyagát 2003. október 14-én szállítottuk be Gyulafehérvárra a helyi plébános kérésére Kiskapusról. Rendezése 2005 őszén zajlott.

91/a. Anyakönyvek

1844–1939

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz. Vegyes házasságok anyakönyve 1844–1939; megtértek anyakönyve 1872–1936; kitértek anyakönyve 1873–1925; bérmálási anyakönyv 1876–1936

91/b. Plébániai iktatott iratok

1776–1979

11 doboz = 1,37 ifm

1. doboz. 1776–1777, 1847, 1853, 1855–1875

2. doboz. 1876–1884

3. doboz. 1885–1893

4. doboz. 1894–1906

5. doboz. 1907–1918

6. doboz. 1919–1927

7. doboz. 1928–1940

8. doboz. 1941–1949

9. doboz. 1951–1970

10. doboz. 1971–1979

Segédletek

1880–1947

0,13 ifm

11. doboz. Iktatókönyvek:

a. kötet. 1880–1885 (töredék)

b. kötet. 1888–1901 (14. iktatószámig)

c. kötet. 1901 (15. számtól)–1921 (172. számig)

d. kötet. 1921 (173. számtól)–1936. Püspöki rendeletek protokolluma 1924–1931

e. kötet. 1937–1947 (45. számig)

91/c. Házassági iratok

1889–1949

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz. 1889–1949

91/d. Iskolai iratok

1872–1939

1 doboz, 4 kötet = 0,26 ifm

1. doboz.

· előmeneteli és mulasztási napló 1872/1873–1893/1894

· látogatási és munkanapló 1920–1927

· lecketerv 1923–1924

· vegyes iskolai iratok 1883–1939

· javadalmi jegyzőkönyv 1922

2. kötet. Előmeneteli és mulasztási napló 1921–1926

3. kötet. Haladási napló 1922–1924

4. kötet. Felvételi napló 1922–1926

5. kötet. Iskolai anyakönyv 1926–1927

91/e. Gazdasági iratok

1830–1979

10 doboz = 1,27 ifm

1. doboz.

· adóval és jövedelemmel kapcsolatos kimutatások 1850–1918

· számadások és pénzügyi kimutatások 1830–1932

· leltárak, kataszteri birtokívek 1871–1914

· adósok jegyzéke 1913–1917

2. doboz.

· árvízkárosultakra vonatkozó iratok 1932

· vagyonkimutatások 1923–1932, 1934

· adókönyvecskék 1870–1913

· adóívek 1914–1919

· leltárak 1913–1934

· egyházi birtokkimutatások 1914–1926

3. doboz.

· telekkönyvi kivonatok 1946–1948

· kimutatások és számadások 1948–1951

· számadáskönyv 1962–1979

· jegyzőkönyvek perselypénzről 1950

4. doboz. Vegyes gazdasági iratok 1873–1979

5. doboz. Számlák, nyugták 1887–1976

6. doboz. Számlák, nyugták 1913–1952

7. doboz. Számlák, nyugták 1876–1978

8. doboz.

· pénztárnaplók 1913–1939

· számadáskönyvek 1895–1913

· postakönyvek 1886–1892, 1923–1935, 1939–1940

9. doboz.

· számadáskönyv (Hosszúaszó és Mikeszásza) 1872–1887

· számadáskönyv (Hosszúaszó és Mikeszásza) 1888–1908

10. doboz.

· alapítványi iratok 1772–1920

· az egyházi épületek építésére és felújítására vonatkozó iratok 1912–1921

· egyházi épületek adóügyi és tűzbiztosítási iratai 1960–1964

· a paplak építésére vonatkozó iratok 1914–1924

· a holcmányi orgonával kapcsolatos iratok 1860–1958

91/f. Tematikusan rendezett kötetek

1769–1937

2 doboz = 0,26 ifm

1. doboz.

a. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1769–1890

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1854–1869

2. doboz.

a. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1871–1924

b. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1877–1912 (nincs bekötve)

c. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1913. május 11.–1925. március 17.

d. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1925. június 28.–1937. március 7; a hosszúaszói templom építésnaplója 1914–1924

e. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1949–1951, 1961–1979

91/g. Vegyes iratok

1782–1966

2 doboz = 0,24 ifm

1. doboz.

· születési igazolások 1889–1931

· halotti igazolások 1914–1934

· hirdetések jegyzéke 1879–1924

· bérmacédulák 1928–1936

· lélekösszeírás 1964

· a választó polgárok jegyzéke 1897

· a plébánosok névjegyzéke 1782–1966

2. doboz.

· nyomtatványok, jegyzetek 20. század első fele

· az Olvasókör Egyesület iratai 1886[1] Sematizmus. 1882. 130; Sematizmus. 2000. 88.


 

Menü

Bejelentkezés