Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
Tudományos munkásság - Bernád Rita-Magdolna PDF Print E-mail


Megjelent könyvek:

 

 

1. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél és iratjegyzék. Canonica visitatiok mutatója. Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 2. Gyulafehérvár–Budapest, 2006. 282 o.

2. Plébániai levéltárak I. A Gyulafehérvári-, a Sepsiszentgyörgyi-, a Szamosújvári- és a Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma. Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 3. Gyulafehérvár–Budapest, 2009. 384 o.

3. Egyházi gyűjtemények szolgálatában. În slujba colecţiilor ecleziastice, Kolozsvár, 2010. 320 o. (szerkesztés)

4. A Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár. Repertórium. Arhiva de Colecţie Armeano-Catolică din Gherla.. Repertory. Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 4. Budapest–Gyulafehérvár–Leipzig, 2011. 320 o. (Társszerző: Kovács Bálint.)

5. Plébániai levéltárak II. A Marosvásárhelyi és Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma. Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 5. Budapest–Gyulafehérvár, 2015. 352 o. (Társszerző: Barabás Kisanna.) (Év Levéltári Kiadványa 2016. II. díj.)

6. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár. Levéltárismertető. Gyulafehérvár, 2018. 60 o.

 

Tanulmányok:

1. Cărţile vechi maghiare din secolul al XIV-lea în colecţiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. In Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Alba Iulia, 1998. 161–169.

2. Tipăriturile albaiuliene din secolele XVI-XVII în colecţia Bibliotecii Batthyaneum. In Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Alba Iulia, 2000. 107–112.

3. Carte veche de provenienţă  iezuită în Biblioteca Institutului Teologic Romano Catolic din Alba Iulia (secolele XVI-XVII). In Erasmus, nr. 12. Bucureşti, 2001. 128–137.

4. Institutul Teologic Romano Catolic din Alba Iulia: organizarea şi biblioteca. In Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Alba Iulia, 2001. 179–188.

5. Cum să edităm izvoarele arhivistice? In Cum scirem istoria? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane. Alba Iulia, 2003. 121–129.

6. Betekintés a Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltárba. In Baróti László-Sándor szerk.: Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. Gyulafehérvár, 2003. 133–142.

7. A Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltár története és mai állapota. In Keresztény Szó, 2003, 11. sz. 1–5.

8. Szent Miklós templomai az erdélyi egyházmegyében. In Keresztény Szó, 2003, 12. sz. 19–22.

9. A jezsuiták könyvei a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Hittudományi Főiskola könyvtárában –XVI-XVII század. In Keresztény Szó, 2004, 5. sz. 4–6.

10. Szent Mihály templomai az erdélyi egyházmegyében. In Keresztény Szó, 2004, 9. sz. 6–10.

11. A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár története és mai állapota. In Levéltári Szemle. Budapest, 2004, 2. sz. 60–66.

12. A gyulafehérvári főegyházmegye templomainak titulusa (Szent Péter és Pál apostolok). In Bárth Dániel – Laczkó János szerk.: Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére/. Kecskemét, 2004. 313–322.

13. Plébániai levéltárak. Egyházközségi archívumok tagolódása, irattípusai. In Keresztény Szó, 2005, 12. sz. 9–12.

14. Structurarea arhivelor parohiale romano-catolice din Transilvania. Tipuri de documente. In Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, Alba Iulia, 9/I, 2005. 297303.

15. Aurelian Sacerdoţeanu, a Román Nemzeti Levéltár nagyformátumú egykori igazgatója és a Román Nemzeti Levéltár jelenlegi problémái: Munteanu, Vilică-Mihalcea, Eugenia- Mărioara: Opinii privind evidenţa fonduliror şi colecţiilor din depozitele Arhivelor Naţionale. Boar, Liviu: Inventarul archivistic, instrument de bază pentru evidenţa documentelor, ... Lungu, Corneliu-Mihail: Aurelian Sacerdoţeanu, .... In Levéltári Szemle. Budapest, 2006, 2. sz. 64–68.

16. Szent Borbála ábrázolása a gyulafehérvári egyházmegye plébániai pecsétjein. In Turul, 79. évf, Budapest, 2006, 1–2. sz. 1–5.

17. Római katolikus gyűjtőlevéltárak Hargita megyében. In A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszereda, 2009. 289–306.

18. Fejedelmi levelek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi gyűjtőlevéltáraiban. In A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszereda, 2010. 143–158.

19. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőközpontjai. In Bernád Rita szerk.: Egyházi gyűjtemények szolgálatában. În slujba colecţiilor ecleziastice. Kolozsvár, 2010. 91–109.

20. Centrele de Colecţie ale Arhivei Arhidiecezane de Alba Iulia. In Bernád Rita szerk.: Egyházi gyűjtemények szolgálatában. În slujba colecţiilor ecleziastice. Kolozsvár, 2010. 246–264.

21. „...találtam egy igét, amely ... a hivatás vállalására bíztat”. In Mihalik Béla – Zarnóczki Ádám, „Vedd ezeket az iratokat...”. Jubileumi kötet az ELTE Levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Budapest, 2010. 221–224.

22. Arhivele parohiale ale Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia. Tipuri de documente. In Revista Arhivelor, 2010, nr. 1. 57–75.

23. Szent Erzsébet ábrázolása a nagyenyedi minoriták pecsétjein. In Turul, 84. évf. 2011, 4. sz. 131–136.

24. Jakubinyi György: Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia. In Keresztény Szó, 2011, 3. sz. 26–28. (recenzió)

25. Centrele de Colecţie ale Arhivei Arhidiecezane de Alba Iulia. In ­Revista Arhivelor, 2011, 1. sz. 34–53.

26. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára. In Acta Siculica, 2011. 393–408. (társzerző: Pénzes Loránd).

27. Organizarea şi funcţionarea Arhivei Capitulare de Alba Iulia (I). In Revista Arhivelor, 2013, 1. sz. 92–113.

28. Organizarea şi funcţionarea Arhivei Capitulare de Alba Iulia (II). In Revista Arhivelor, 2014, 1–2. sz. 28–54.

29. Az egyházi anyakönyvi kutatás lehetőségei Erdélyben. In Garaczi Imre szerk.: Érték és sors. Nemzetpolitika – kulturális örökség – identitás. Veszprém, 2012. 265–280.

30. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár anyakönyvei. In Turul, 85. évf. 2012, 2. sz. 17–22.

31. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár. In Knecht Tamás szerk.: Élő múltunk. A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota. Kolozsvár, 2012. 176–182.

32. Arhiva şi arhivistul în secolele XVIII-XIX. Norme şi reglementări. In Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 16/I, 2012. 319–339.

33. Arhondologia. Sursele cercetării arhondologice în arhivele romano-catolice din Transilvania. In Anuarul Arhivelor Mureşene. Seria Nouă, nr. I (V). Târgu-Mureş, 2012. 45–53.

34. A Gyergyói Főesperesi Kerület egyházközségeinek pecsétjei és a védőszentek. In Mihály János szerk.: Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Székelyudvarhely, 2012. 13–48.

35. Locurile de adeverire din Transilvania. In Anuarul Arhivelor Mureşene. Seria Nouă, nr. II (VI). Târgu-Mureş, 2013. 9–32.

36. Jakubinyi György: Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia. Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2010. 3. jav., bőv. kiad. 160 p. In Turul, 86. évf. 2013, 2. sz. 76–77.

37. A Gyulafehérvári Káptalani Levéltár története és felépítése. In Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. XIII. Székelyudvarhely, 2013. 147–189.

38. A romániai egyházi levéltárak a világháló vonzásában. In Levéltári Közlemények. 85. 2014. 289–311.

39. Férfiszentek pecséteken: Szent Márton és Szent Lénárd. In Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. XIV. Székelyudvarhely, 2014. 23–36.

40. Székely püspökök címerei és pecsétjei. In Mihály János szerk.: Székely jelképek pecséten, címerben. Székelyudvarhely, 2015. 13–46.

41. Bicsok Zoltán: Koronák, hattyúk, liliomok. A Hargita Megyei Levéltár pecsétgyűjteménye. Csíkszereda Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2015. Recenzió. Lustra. 3. évf. 1. Székelyudvarhely, 2016.

42.Omnibusque penitenciariis confessis…”. Egy eltűntnek hitt, 668 éves kolozsvári oklevél nyomában. www.romkat.ro. 2016. november 30.

43. A hosszú élet titka: zabkúra. Szemelvények a csíkmadarasi plébánia 19. századi kepekönyvéből. In A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XIII. 2017. (Megjelenés alatt.)

44. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőközpontjai. In Levéltári Közlemények. 88. 2017. (Megjelenés alatt.)

45. Szent László ábrázolása plébániai pecséteken. In Hegedűs Enikő szerk: Szent László király, Erdély védőszentje. A lovagkirály ábrázolásai a történelmi Erdély területén. Kolozsvár, 2018. 7–28.

46. A lovagkirály egyházi pecséteken – Szent László ábrázolása a romániai katolikus plébániák pecsétjein. In Draskóczy István – Varga Júlia – Zsidi Vilmos szerk.: Universitas historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest, 2018. 495–524.

47. Littera concessionales Viae Crucis. A kilyénfalvi keresztút története. Lustra. 5. évf. 2018. 1. sz. 18–21.


Kiállítási katalógusok:

1. Római katolikus levéltári források Gyergyószentmiklóson. Gyergyószentmiklós, 2009. 32 p.


2. „Vedd ezeket az iratokat …” levéltári kiállítás. Sepsiszentgyörgy, 2010. 24 p.

 


 

Menü

Bejelentkezés