Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal Kiadványok, tanulmányok
MagyarRomânăEnglish
Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Repertórium, Gyulafehérvár – Budapest, 2006 PDF Nyomtatás E-mail

Előszó

Bevezetés - A Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár története

I. Püspöki levéltár

I. 1 Püspöki (Érseki) Hivatal [/1224/ 1729-2000]

I. 1/a. Püspöki (Érseki) Hivatal Iratai [/1224/ 1729-2000]

I. 1/b. Püspöki döntések jegyzőkönyvei és kimenő levelek fogalmazványai (1760-1800)

I. 1/c. Püspöki /Érseki/ Hivatal segédletei (1224-2000)

I. 1/c.-I. Püspöki /Érseki/ Hivatal iratai. Segédletek (1224-2000)

I. 1/c.-II. Püspöki Hivatal iratai. Egyházmegyei kézi iktató (1845-1906)

I. 1/c-III. Levéltári iratjegyzék

I. 1/d. Népmozgalmi statisztikák, jelentések (1779-2002)

I. 1/e. Egyházmegyei zsinatok (1821-2000)

I. 1/f. Az erdélyi püspökség menekültügyi kirendeltségének iratai (1916-1918)

I. 1/g. Erdélyre vonatkozó és a püspökséggel kapcsolatos iratgyűjtemény [/1433/, 1553, 1593/ 1602-1851]

I. 1/h. Statisztikai adatok sematizmusokhoz [/1874/ 1904-2000]

I. 2. Misealapítványok (1872-1994)

I. 3. Esperesi kerületek számadásai (1896-1952)

I. 4. Canonica Visitationes 1711 – 2003

I. 5. Anyakönyvi másodpéldányok [/1740/ 1821-1999]

I. 6. Plébániai számadások és költségvetések (1783-1994)

I. 7. Protocollum Confirmatorum (1717-1866)

I. 8. A Gyulafehérvári Papnevelde iratai [(1738)1753-2002]

I. 8/a. Papnevelde iratai (1738-2000)

I. 8/b. Papnevelde tanulmányi iratai (1992-2000)

I. 8/c. Rektori naplók és hallgatói nyilvántartások (1753-2002)

I. 8/d. Hallgatókkal kapcsolatos iratok (1786-1997)

I. 8/e. Tanári értekezletek jegyzőkönyvei (1913-1990)

I. 8/f. Eltávozott hallgatók iratai (1947-1998)

I. 8/g. Beiratkozási lapok [1955/1956-1997/1998]

I. 8/h. Vizsgaeredmények (1940-1999)

I. 8/i. Kimutatás a papnövendékek erkölcsi és tanulmányi helyzetéről (1945-1995)

I. 8/j. Gazdasági iratok (1810-1992)

I. 8/k. Pénztári okmányok (1942-1999)

I. 8/l. Számadáskönyvek, fizetési listák (1947-1997)

I. 8/m. Jövedelem-összeírások, pénztárnaplók, postakönyvek (1818-1984)

I. 8/n. Hallgatói egyesületek iratai (1877-1992)

I. 8/o. Vegyes iratok (1870-1999)

I. 9. Papok személyi nyilvántartásai (1715-1997)

I. 10. Hitbuzgalmi egyesületek, társulatok iratai (1863-1947)

I. 11. Püspöki Szentszék iratai (1739-1989)

I. 11/a. Szentszéki jegyzőkönyvek 1739-1937

I. 11/b. Szentszéki iratok /1730/ 1751-1989

I. 12. Tanügyi iratok (1773-1948)

12/a. Tanfelügyelőségi és iskolaügyi iratok (1773-1849)

I. 12/b. Tanügyi jelentések (1774-1946)

I. 12/c. Tanügyi Osztály iratai (1919-1948)

I. 12/d. Iskolai költségvetések (1919-1948)

I. 12/e. Tanárok fizetési jegyzékei (1936-1947)

I. 12/f. Tanítói önsegélyző egyesület iratai (1923-1942)

I. 12/g. Tanítók Fegyelmi Tanácsának jegyző- és iktatókönyvei (1900-1941)

I. 12/h. Tanítók, tanárok törzslapjai (1921-1944)

I. 12/i. Vegyes tanügyi iratok (1783-1995)

I. 12/j. Iskolai értesítők (1851-1945)

I. 13. Vegyes iratok (1486-2005)

I. 13/a. Szórvány ügy iratai (1941-1944, 1994-1995)

I. 13/b. Más vallásokkal kapcsolatos iratok (1666-1986)

I. 13/c. Üdvözletek (1958-2007)

I. 13/d. Tematikusan rendezett külön kezelt iktatott iratok (1773-1995)

I. 13/e. Vegyes iratok [/1486, 1493, 1573, 1629/-2003)]

I. 13/f. Plébániai levéltárak iratjegyzékei [/1664/ 1781-1861]

I. 13/g. Plébániák leltára (1932-1977)

II. Káptalani levéltár

II. 1. Gyulafehérvári Káptalan iratai (1176-1964)

II. 1/a. Káptalani jegyzőkönyvek /Protocollum capitulare/ (1759-1940)

II. 1/b. Káptalani iktatott iratok (1800-1958)

II. 1/c. Káptalani vegyes iratok (1580-1940)

II. 1/d. Vezérokmányok (1684-1945)

II. 1/e. Káptalan anyakönyve (1848-1964)

II. 1/f. Periratok (1753-1950)

II. 2. Alvinci uradalom iratai (1622 – 1975)

II. 2/a. Alvinci uradalom iratai [(1622) 1700-1975]

II. 2/b. Jövedelem-összeírások (1760-1886)

II. 3. Alapítványok és alapok iratai (1698-1974)

II. 3/a. Egyedi alapítványi nyilvántartások (1712-1947)

II. 3/b. Összevont alapítványi nyilvántartások (1779-1973)

II. 3/c. Alapítványokkal kapcsolatos gazdasági iratok (1759-1929)

II. 3/d. Alapítványi Hivatal iratai (1933-1977)

 

III. Gazdasági levéltár

III. 1. Püspöki uradalom iratai [/1614/ 1712-1969]

III. 1/a. Gazdasági Tiszti Jegyzőkönyvek Protocollum Oeconomico-Politicum [/1777/ 1781-1851].

III. 1/b. Uradalmi iratok (1702-1869)

III. 1/c. Úriszéki jegyzőkönyvek (1712-1848)

III. 1/d. Uradalmi számlák, számadások és nyilvántartások [/1635/ 1712-1869]

III. 1/e. Dézsmalisták [1671/ 1717-1859]

III. 1/f. Kocsmakönyvek (1761-1848)

III. 1/g. Kezes levelek [/1683/ 1712-1820]

III. 1/h. Uradalmi perek jegyzőkönyvei (1801-1839)

III. 1/i. Uradalmi tisztviselőkkel kapcsolatos iratok (1800, 1820-1854)

III. 2. Számvevői Hivatal és Központi Pénztár, Gazdasági Hivatal iratai (1874-2004)

III. 3. Vegyes gazdasági iratok (1865-2004)

III. 4. Püspökség költségvetési tervei (1952-2003)

III. 5. Pénztárkönyvek (1951-1979)

III. 6. Pénztári naplók (1903-2003)

III. 7. Számadáskönyvek (1956-1970)

III. 8. Vegyes pénzügyi nyilvántartó könyvek (1906-1979)

III. 9. Székesegyház felújításával kapcsolatos iratok (1841-1994)

III. 10. Bevétel-kiadási pénztári okmányok (1932-2004)

III. 11. Kolozsvári Püspöki Helytartóság kiadási okmányai, postakönyvei (1940-1945)

III. 12. Postakönyvek (1896-1964)

III. 13. Püspökségi helyiségleltárak (1897-1997)

 

IV. ERDÉLYI KATOLIKUS STÁTUS LEVÉLTÁRA

IV. 1. Egyházügyi osztály (1787-1849)

IV. 1/a. Jegyzőkönyvek (1787-1849)

IV. 1/b. Iktatókönyvek (1787-1848)

IV. 2. Tanulmányi osztály (1787-1849)

IV. 2/a. Jegyzőkönyvek (1790-1849)

IV. 2/b. Iktatókönyvek (1787-1848)

IV. 3. Alapítványi osztály (1787-1849).

IV. 3/a. Jegyzőkönyvek (1790-1849)

V. 3/b. Iktatókönyvek (1787-1848)

IV. 4. Erdélyi Katolikus Státus iratai (1693-1976)

IV. 4/a. Jegyzőkönyvek (1861-1942)

IV. 4/b. Iktatott iratok (1861-1970)

IV. 4/c. Iktatókönyvek (1861-1976)

IV. 4/d. Tárgymutatók (1869-1948)

IV. 4/e. Státusgyűlések jegyzőkönyvei (1848-1946)

IV. 4/f. Igazgatótanács évi jelentései (1883-1946)

IV. 4/g. Zárszámadások [(1884) 1911-1944]

IV. 4/h. Külön kezelt iktatott iratok (1693-1946)

IV. 4/i. Vegyes nyomtatványok (1860-1950)

IV. 5 Uradalmi iratok [(1263)1643-1948]

IV. 5/a. Kolozsmonostori uradalom iratai (1263-1947)

IV. 5/b. Bethleni uradalom iratai (1923-1936)

IV. 5/c. Apahidai birtok iratai (1941-1948)

IV. 5/d. Nagyalmási, váralmási uradalom iratai (1752-1948)

IV. 5/e. Radnóti uradalom iratai (1893-1948).

IV. 5/f. Alsóbajomi uradalom iratai (1897-1930)

IV. 5/g. Összevont uradalomra vonatkozó kimutatások (1895-1946)

IV. 6. Ingatlanokra vonatkozó iratok (1836-1953)

IV. 6/a. Házbérletek ügyei (1878-1948)

IV. 6/b. Épületek tűzbiztosításával kapcsolatos iratok (1938-1953)

IV. 6/c. Építkezések, tervrajzok (1853-1949)

IV. 6/d. Ingatlanügyek (1874-1949)

IV. 7. Alapok iratai (1856-1949)

IV. 7/a. Vallásalap (1868-1947)

IV. 7/b. Teréz Árvaház alap (1772-1949)

IV. 7/c. Elemi iskolai alap (1868-1949)

IV. 7/d. Tanulmányi alap (1868-1948)

IV. 7/e. Ösztöndíj alap (1868-1949)

IV. 7/f. Reáliskolai alap (1886-1925)

IV. 7/g. Nyugdíjalapok (1856-1949)

IV. 7/h. Alapok vegyes kötetei (1828-1948)

IV. 8. Iskolaügyi iratok (1903-1944)

IV. 9. Pénzügyi nyilvántartások és iratok (1869-1975)

IV. 10. Vegyes iratok (1837-1950)

 

V. EGYÉB SZERVEK IRATAI

V. 1. A kolozsvári jezsuiták levéltára [1641-1773 (1920)]

V. 2. A kolozsvári piaristák levéltára (1642-1949)

V. 2/a Rendi jegyzőkönyvek, historia domusok (1776-1948)

V. 2/b. Rendi iktatott iratok (1749-1949)

V. 2/c. Akadémiai templom iratai ( 1718-1947)

V. 2/d. Vegyes nyilvántartások (1804-1962)

V. 2/e. Kegyeletes életrajzok (1866-1946)

V. 2/f. Dél-erdélyi (temesvári) rendtartomány iratai (1940-1946)

V. 2/g. Vegyes dokumentumok (1881-1948)

V. 3. Ferences Nővérek iratai (1874-1949)

V. 4. Páli Szent Vincéről elnevezett Irgalmas Nővérek iratai (1856-1949)

V. 5. Egyéb rendek iratai (1854-1949)

V. 6. Mailáth Gimnázium iratai (1743-1948)

V. 6/a. Anyakönyvek [1854/1855-1947/1948]

V. 6/b. Osztálykönyvek [1866/1867-1883/1884]

V. 6/c. Osztályozónaplók [1924/1925-1947/1948]

V. 6/d. Kötetek (1743-1948)

V. 6/e. Vegyes iratok (1838-1948)

V. 6/f. Szent István Fiúnevelő Intézet iratai (1867-1948)


VI. SZEMÉLYI HAGYATÉKOK

VI. 1. Beke Antal (1838-1913)

VI. 1/a. Levelezés (1838-1913)

VI. 1/b. Kéziratok, kutatási cédulák (1838-1913)

VI. 2. Kászonyi Alajos (1875-1946)

VI. 2/a. Személyi iratok (1875-1946)

VI. 2/b. Prédikációk kéziratai (1875-1946)

VI. 3. Buday János (1867-1944)

VI. 4. Boros József (1883-1972)

VI. 5. Mailáth Gusztáv Károly (1864-1940)

VI. 5/a. Levelezés

VI. 5/b. Gazdasági iratok

VI. 5/c-d. Vegyes iratok

VI. 6. Kolozsi Antal (1821-1886)

VI. 7. Vorbuchner Adolf (1889-1938)

VI. 8. Váradi Gyula (1862- ?)

VI. 8/a. Levelezés

VI. 8/b. Prédikációk

VI. 8/c. Hivatalos iratok

VI. 8/d. Gazdasági iratok

VI. 8/e. Kéziratok

VI. 8/f. Fényképek

VI. 8/g. Újságcikkek

VI. 9. Lönhart Ferenc (1819-1897)

VI. 9/a. Levelezés (1819-1897)

VI. 9/b. Prédikációk kéziratai (1819-1897)

VI. 10. Gyárfás Miklós (1784-1853)

VI. 10/a. Személyi iratok (1784-1853)

VI. 10/b. Gazdasági iratok (1784-1853)

VI. 11. György Lajos (1881-1869)

VI. 11/a. Személyi iratok (1881-1869)

VI. 11/b. Kéziratok (1881-1869)

VI. 11/c. Jegyzetek (1881-1869)

VI. 11/d. Előadások (1881-1869)

VI. 11/e. Kutatási cédulák (1881-1869)

VI. 11/f. Fényképek (1881-1869)

VI. 12. Fogarassy Mihály (1800-1882)

VI. 13. Csűrös család levelezése (1738-1780, 1824)

VI. 14. Ferenczi András (1797)

VI. 15. Jakab Antal (1909-1993)

VI. 16. Cserei Elek és Berzencei Karolina levelezése (1800-1807)

VI. 17. Léstyán Ferenc (1913- )

VI. 17/a. Személyi iratok (1934-1936)

VI. 17/b. Levelezés (1940-2005)

VI. 17/c Kéziratok

VI. 17/d Kutatási cédulák

VI. 17/e Prédikációk kéziratai

VI. 17/f Jegyzetek

VI. 17/g Újságcikkek

VI. 17/h Térképgyűjtemény

VI. 17/i Gyűjtemények

VI. 18. Kelemen Didák (1728-1796)

VI. 19. Batthyányi Ignác (1741-1798)

VI. 20. Kovács Miklós (1827-1852)

VI. 21. Haynald Lajos (1852-1863)

VI. 22. Márton Áron (1896-1980)

VI. 23. Erőss Lajos (1919-2004)

VI. 24. Bánffy Terézia levelezése (1814-1818)

VI. 25. Szirmai Béla hagyatéka (1924- )

VI. 26. Jellman Gyula (1886-1961)

VI. 27. Boga Alajos (1886-1954)

VI. 28. Bíró Vencel (1885-1962)

VI. 29. Gyulai László

VI. 30. Kisebb személyi hagyatékok (1800-1990)


VII. GYŰJTEMÉNYEK

VII. 1. Püspöki körlevelek (1781-2000)

VII. 1/a. Erdélyi püspöki körlevelek (1781-2000)

VII. 1/b. Más egyházmegyék körlevelei (1918-2000)

VII. 2. Oklevélgyűjtemény [(1275) 1429-1992]

VII. 2/a. Eredeti oklevelek gyűjteménye [(1275) 1429-1992]

VII. 2/b. Oklevélmásolatok gyűjteménye (1275-1827)

VII. 3. Fényképtár

VII. 3/a. Erdély középkori templomai

VII. 3/b. Fényképek főesperességenként

VII. 3/c. Vegyes fényképek papokról és templomokról

VII. 3/d Üvegnegatívok

VII. 4. Térképtár

VII. 5. Tervtár

VII.5/a. Tervrajzok jegyzéke (1800-1940)

VII. 5/b Az egyházmegyei szeminárium építési tervei

VII. 6. Pecsétgyűjtemény


 

Menü

Bejelentkezés