Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal Kiadványok, tanulmányok
MagyarRomânăEnglish
Bernád Rita: Plébániai levéltárak I. A Gyulafehérvári-, a Sepsiszentgyörgyi-, a Szamosújvári és a Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma PDF Nyomtatás E-mail
Előszó
Bevezetés
A plébániai levéltárak
A főesperességek és plébániák, mint egyházigazgatási egységek
A plébániai levéltárak története és iratanyaguk nyilvántartása

A plébániai és főesperességi levéltárak tagolódása. Iratfajták, irattípusok
Anyakönyvek
Iktatott ügyviteli iratok és iktatókönyvek  
Házasságügyi iratok  
Szerzetesrendi iratok 
Iskolai iratok  
Gazdasági iratok
Kegyes alapítványi iratok
Tematikusan kezelt kötetek   
Historia domus
Egyháztanácsgyűlési- és iskolaszéki jegyzőkönyvek
Koronagyűlési jegyzőkönyvek
Királyi és püspöki rendeletek protokollumai
Hitbuzgalmi egyesületek és jámbor társulatok (társaságok) iratai, jegyzőkönyvei
Vegyes, tematikusan kezelt iratok
Népességmozgalmi iratok: családkönyvek, lélekösszeírások
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek
Személyi hagyatékok

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőterülete
Szórványosodás, a szórványplébániák létrejötte

A Főegyházmegyei Levéltár iratmentő programja. Gyűjtőközpontok létrehozása
A Gyulafehérvári Főegyházmegye főesperességi-, plébániai- és fiókegyházi levéltárainak táblázatos kimutatása
A főesperességi és plébániai iratok begyűjtése és rendezése
A plébániai irategyüttesek rendezése
Az iratok begyűjtési időhatára
A begyűjtött iratok lelőhelyei
A begyűjtött iratok állapota  
A Gyulafehérvári-, a Szamosújvári-, a Sepsiszentgyörgyi- és a Gyergyószentmikósi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma

Gyulafehérvári főesperesi kerület

A gyulafehérvári (hegyaljai és bányavidéki) főesperesség iratai
Az abrudbányai plébánia iratai
Az alvinci plébánia iratai
Az aranyosbányai (offenbányai) plébánia iratai
A balázsfalvi filia iratai
A boicai plébánia iratai
A borbándi plébánia iratai
A brádi plébánia iratai
A drassói plébánia iratai
A gyulafehérvári plébánia iratai
A kristyor–gurabárzai filia iratai
A magyarigeni plébánia iratai
A marosportusi plébánia iratai
A nagyenyedi plébánia iratai
A péterfalvi filia iratai
A szászsebesi plébánia iratai
A topánfalvi plébánia iratai
A torockószentgyörgyi plébánia iratai
A tövisi plébánia iratai
A türi plébánia iratai
A verespataki plébánia iratai
A zalatnai plébánia iratai


Hunyadi főesperesi kerület
A hunyadi főesperesség iratai
Az aninószai plébánia iratai
A csernakeresztúri plébánia iratai
A dévai I. (ferences) plébánia iratai
A dobrai plébánia iratai
A hátszegi plébánia iratai
A hondol–csertési plébánia iratai
A királybányai plébánia iratai
A körösbányai plébánia iratai
A kudzsiri plébánia iratai
A lónyaitelepi plébánia iratai
A lupényi plébánia iratai
A marosillyei plébánia iratai
A nagyági plébánia iratai
A nagyhalmágyi plébánia iratai
Az ósebeshelyi plébánia iratai
A petrillai plébánia iratai
A petrozsényi plébánia iratai
A piskitelepi plébánia iratai
A pusztakaláni plébánia iratai
A szászvárosi plébánia iratai
A sztrigyszentgyörgyi filia iratai
A vajdahunyadi plébánia iratai
A vulkáni plébánia levéltára

Erzsébetvárosi főesperesi kerület
A hosszúaszói plébánia iratai
A kiskapusi plébánia iratai
A mikeszászai plébánia irataiSepsi-barcasági főesperesi kerület
Az alsórákosi filia iratai
Barcaborozsnyói filia iratai
Az árkosi filia iratai
A baróti plébánia iratai
Bodola filia iratai
A Brassó–belváros plébánia és a sepsi–barcasági főesperesség iratai
A Brassó-Bolonyai plébánia iratai

A gidófalvi filia iratai
Az illyefalvi plébánia iratai
A köpeci filia iratai
A kőhalmi plébánia iratai
A milkósvári plébánia iratai
A mikóújfalusi plébánia iratai

A nagybaconi filia iratai
Nagymoha filia iratai

A sepsibükszádi plébánia iratai

A sepsikőröspataki plébánia iratai
A sepsiszentgyörgy – Szent József plébánia iratai
A szentivánlaborfalvi plébánia iratai
Tatrangi filia iratai

Törcsvári filia iratai
A türkösi plébánia iratai
A zernyesti plébánia iratai


Kolozs–dobokai főesperesi kerület
A bonchidai plébánia iratai
A kidei plébánia iratai
A kolozsmonostori plébánia iratai
A magyarszarvaskendi plébánia iratai


Belső-szolnoki főesperesi kerület
A belső-szolnoki főesperesség iratai
Az apanagyfalusi plébánia iratai
A besztercei plébánia iratai
A bethleni plébánia iratai
A csicsókeresztúri plébánia iratai
A dési plébánia iratai
A désaknai plébánia iratai
Az erzsébetbányai (oláhláposbányai) plébánia iratai
A kapnikbányai plébánia iratai
A kohóvölgyi filia iratai
A magyarláposi plébánia iratai
A mezőerkedi plébánia iratai
A naszódi plébánia iratai
Az oláhláposi plébánia iratai
Az óradnai plébánia iratai
A radnalajosfalvi plébánia iratai
A rettegi filia iratai
A szamosújvári plébánia iratai
A széki plébánia iratai
A tekei plébánia iratai
A tőkési plébánia iratai
A vicei plébánia iratai


Gyergyói főesperesi kerület
A gyergyói főesperesség iratai
A borszéki plébánia iratai
A ditrói plébánia iratai
A gödemesterházai plébánia iratai
A gyergyóalfalusi plébánia iratai
A gyergyóbékási plébánia iratai
A gyergyócsomafalvi plébánia iratai
A gyergyóhodosi plébánia iratai
A gyergyóremetei plébánia iratai
A gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia iratai
A gyergyótölgyesi plébánia iratai
A gyergyóújfalusi plébánia iratai
A háromkúti filia iratai
A kilyénfalvi plébánia iratai
A marosfői plébánia iratai
A maroshévízi plébánia iratai
A palotailvai filia iratai
A ratosnyai filia iratai
A szárhegyi ferences rendház iratai
A szárhegyi plébánia iratai
A tekerőpataki plébánia iratai
A vaslábi filia iratai
Helységnévszótár   
329

 

Menü

Bejelentkezés