Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal Közművelődési tevékenység
MagyarRomânăEnglish
Római katolikus levéltári források Gyergyószentmiklóson PDF Nyomtatás E-mail
Kiállításmegnyitó, Gyergyószentmiklós, 2009. december 3.

katalogus

Római katolikus levéltári források Gyergyószentmiklóson

kiallitas1

Főegyházmegyénk millenniuma szeptember 29-én hivatalosan véget ért, ám a katolikus múltunkat bemutató rendezvények továbbra is folytatódnak.

December 3-án rendhagyó kiállítás-megnyitón vehettek részt azok, akik ellátogattak  a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár emeleti kiállítótermébe. Bernád Rita főegyházmegyei levéltáros rendezésében megnyílt a Római katolikus levéltári források Gyergyószentmiklóson című időszakos tárlat, amely az erdélyi egyháztörténetet bemutató kiállítás-sorozat első nyitórendezvényeként van jelen Székelyföldön.

A gyergyószentmiklósi városnapok keretében megnyílt kiállítás zsúfolásig megtelt termében ünnepi beszédet mondott Mezei János, a város polgármestere, Portik-Hegyi Kelemen főesperes és a rendezvény házigazdája, Kisné Portik Irén könyvtárigazgató, aki köszöntő beszédében a levéltári dokumentumok megbecsülésére és pótolhatatlan értékeire hívta fel a figyelmet. A rendezvényt Barabás Gyöngyvér tanárnő szavalatai és a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola diákjainak felemelő fuvola- és zongorajátékai tették ünnepélyesebbé. A kiállított iratok fontosságáról Bernád Rita beszélt. Bevezetőjében a levéltáros feladatát két fontos cél megvalósításában határozta meg: meg kell őriznie a rá bízott iratokat, növelve időtállóságukat, és egy alaposan meghatározott kutatási szabályzat alapján az érdeklődők számára hozzáférhetővé kell tennie. A levéltárak minden tevékenysége e két cél körül bontakozik ki. Kezdődik az iratok kimentésével a templomtornyok és plébániapadlások rejtekeiből, majd folytatódik az iratok fertőtlenítésével és restaurálásával, azután azok rendezésével, majd utolsó lépcsőfokként az iratok feldolgozásával és adott esetben nyilvánosságra hozatalával végződik. Ez utóbbi lépés történt a gyergyói főesperesség kilenc plébániájának levéltári anyagából kiválasztott kor- és egyházközség-történeti dokumentumokkal is. A kiállításra került iratok a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárából származnak, amely 2006–2007 között jött létre 22 település katolikus forrásaiból. A kiállításon megtekinthető 48 darab 17–20. század között keletkezett dokumentum, amelyek a gyergyói egyházközségek színes irattermelésének legszebb forrásai közé tartoznak. Van közöttük 18. századi anyakönyv, plébániai iktatott irat (záloglevél, hagyaték, építési szerződés, korabeli iktatókönyv stb.), házassági (különböző jellegű felmentvények stb.), iskolai (anyakönyv, iskolaszéki jegyzőkönyv) és gazdasági irat (leltár, számadáskönyv), historia domus, egyháztanács-gyűlési és egyházlátogatási jegyzőkönyv, valamint építési tervrajzok. A kiállított anyag közül kiemelkedik I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1637-ben kiadott oklevele, amely a szárhegyi plébániáról származik, a csomafalvi plébánia 1697–1830 között íródott historia domusa, a gyergyóalfalusi plébánia 1714–1744 között bejegyzés alatt álló anyakönyve, Bajtay Antal püspök 1763-ban keletkezett leirata a gyergyószentmiklósi plébániához, Mária Terézia 1780-ban kibocsátott oklevele stb. A felsorolás nem teljes, hiszen a látogató számára sokszor más és más irat válik valamiért értékesebbé, érdekesebbé. A kiállítás külön érdekessége, hogy a kiállított anyagok közül nyolc darabot kifejezetten erre az alkalomra restauráltak Benedek Éva csíkszeredai restaurátor munkájának köszönhetően, és ennek folyamatát a tárlókban elhelyezett fotókkal is bemutatták.

kiallitas2

A gyergyószentmiklósi kiállításról Bernád Rita egy 32 oldalas katalógust is összeállított, amelyből az érdeklődő a Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltár kialakulásáról, a levéltárat alkotó 23 plébánia történetéről, és végül a kiállított 48 levéltári anyagról tájékozódhat.

A 17–18. században keletkezett iratok arról tanúskodnak, hogy a reformációt követően is bizonyítottan tovább éltek a  katolikus közösségek a Gyergyói-medence öt településében. Ezek száma a püspökség visszaállítását követően fokozatosan nőtt. A kiállított iratok üzennek nekünk: katolikus és nemzeti múltunk írott örökségét érdemes felkutatni, és fontos azt szakszerűen meg is őrizni. Forrásaink ismeretében megtudjuk, kik vagyunk, és így biztosabban meghatározhatjuk, hogy merre tartsunk. Ezért fontos a ránk maradt örökséget megfelelő módon gondozni, megismertetni. A levéltárosok védőszentje, Szent Lőrinc diakónus és Szent Jeromos egyházatya segítse ebben a kiállítás szervezőit és történelmi örökségünk gondozóit.

A kiállítás 2008. december 3–2009. január 20. között, hétköznapokon 9-től 17 óráig volt megtekinthető.

Vasárnap, 2009. december 20.

 

A kiállítás katalógusa >>
meghv-hpim6954

hpim6955

hpim6953

hpim6956

hpim6957

hpim6958

hpim6960

hpim6961

hpim6966

hpim6962

hpim6969

hpim6970

hpim6971

 

Menü

Bejelentkezés