Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal Közművelődési tevékenység
MagyarRomânăEnglish
Vedd ezeket az iratokat. Marosvásárhely. Kiállításmegnyitó: 2010. június 10. PDF Nyomtatás E-mail

Vedd ezeket az iratokat

kiallitasLevéltári kiállítás Marosvásárhelyen

A gyulafehérvári főegyházmegye írott emlékeinek újabb számbavételére került sor 2010. június 18-án a Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeumban. A kiállítás a gyulafehérvári, a szamosújvári, a sepsiszentgyörgyi és a gyergyószentmiklósi gyűjtőlevéltárak anyagából készült, ezek látványosabb darabjai tárulnak a látogatók elé. A rendezvény a 2009 decemberében Gyergyószentmiklóson útjára indított kiállítássorozat folytatása, de ugyanakkor a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Napok nyitányát is jelentette, ahogy azt Oláh Dénes főesperes, marosvásárhelyi plébános köszöntő szavaiból is megtudhatták a résztvevők.

Az ünnepi alkalom a marosszentgyörgyi Szent Cecília kórus iskolásokat toborzó, vidám énekével kezdődött.
A Deus Providebit Tanulmányi Házban tartott kiállítás-megnyitó összekapcsolódott Bernád Rita legújabb könyvének, a Plébániai Levéltárak I. kötetének bemutatásával, amelynek első ismertetésére ez év májusában Gyergyószentmiklóson már sor került. A két rendezvény összetartozása akkor vált egyértelművé a hallgatóság számára, amikor kiderült: a kiállítás anyaga az ismertetésre kerülő repertórium válogatott anyagából állt össze. A kettős rendezvény házigazdájaként a marosvásárhelyi gyűjtőlevéltár munkatársa, az Egyházművészeti Múzeum muzeológusa, Barabás Kisanna üdvözölte a jelenlevőket. Elmondta: a kiállítás címe a repertórium mottójából származik: ,,Vedd ezeket az iratokat: a lepecsételt birtoklevelet és annak nyitott másolatát, és helyezd el őket cserépedényben, hogy sokáig megmaradjanak” (Jer 32,14). Ez nemcsak a levéltárosok feladatára hívja fel a figyelmet, hanem minden olyan érdeklődőhöz is szól, akinek fontos a katolikus írott örökség védelme, megőrzése és ezen tevékenységek támogatása.

Az eseményen jelen volt Szász János, a főegyházmegye gazdasági igazgatója, aki hangsúlyozta: az egyháznak van épített és írásos öröksége, melyeket fenntartani, az utókornak továbbadni nekünk is feladatunk. Beszédében értékelte a gyulafehérvári érsekség iratmentési programját, amely a Gyulafehérvári Érseki Levéltár mintaszerű kialakítása mellett kiterjedt az esperesi kerületekben kialakított gyűjtő-, ún. regionális levéltárak felállítására is. Ezek létrejöttét Küsmődi Attila jelenlegi szamosújvári plébánosnak, korábbi érseki levéltárosnak és Bernád Rita jelenlegi főegyházmegyei levéltárosnak, valamint dr. Szögi László professzornak, a rendezési munka elindítójának és irányítójának köszönheti a gyulafehérvári főegyházmegye. Szász János hangsúlyozta: fontos, hogy ezek a levéltárak ne csak őrizzék, hanem átláthatóvá és kutathatóvá tegyék ezeket a forrásokat. A feladat elvégzésére már vidéken, az esperesi kerületekben is vannak munkatársak, de szükség van további gyűjtőlevéltárak kialakítására is.

A kötetet az erdélyi levéltárügy kiváló ismerője, az ELTE Egyetemi Levéltár és Könyvtár főigazgatója, dr. Szögi László méltatta, beszédében felelevenítette az erdélyi katolikus levéltárügy legfontosabb állomásait. Kiemelte: minden magyar történésznek kötelessége a hazai levéltárak mellett a környező országok olyan állami és egyházi levéltárait is ismerni, amelyekben magyarságra vonatkozó források vannak. A levéltárosok feladata, hogy ezeket megőrizzék és a szélesebb közönség rendelkezésére is bocsássák, akár forráskiadványok vagy az internet segítségével. A levéltárügy fejlődésében végbement változásokról elmondta: a szocializmus korában csak nehézségek árán lehetett az állami levéltárakba bejutni és a kívánt dokumentumokhoz hozzáférni, az egyházi levéltárak pedig rendkívül rossz helyzetben voltak. Erdélyben az egyházi levéltárak létrehozásának és működtetésének kiemelkedő szerepe van a hiteles múlt megismerésében, különösen ha a vallási és nemzeti sokszínűség közepette akarjuk a történelmet kutatni. A levéltárak kialakításában és működtetésében a gyulafehérvári főegyházmegye megelőzi az erdélyi történelmi egyházak hasonló intézményei mellett legtöbb magyarországi társát is. Miért és miben? Az elmúlt évszázadok alatt az írott anyag jelentős mennyiségben elpusztult, de még így is számottevő forráscsoport volt/van szórvány- és tömbkatolikus vidékeken. Az érsekség vezetőinek támogatásával, a megfelelő szakemberek bevonásával elkezdődött és jórészt megvalósult ezeknek a begyűjtése, rendezése és kutathatóvá tétele. A levéltár iratai egy példányban vannak meg, ezért nem csupán egyházi értékmentés, hanem a magyar történelmi múlt megmentése történik ezáltal. A levéltár szerepéről elmondta: meg kell értenünk, hogy a múzeumokhoz, könyvtárakhoz hasonlóan a levéltár is közgyűjtemény, amelyet nemcsak a tudományos munkát folytató kutató, hanem a hétköznapi ember is bátran felkereshet. Példaként említette a svédországi példát, ahol óriási levéltárakat hoztak létre, amelyekben digitalizálták az egyházi és iskolai anyakönyveket. Ezekbe a svédek nagy számmal látogatnak el, és családi programként kutatják őseiket. A levéltárat szabadidőközpontok, uszodák, szállodák veszik körül, amelyeket előszeretettel használnak kutatásaik során azok, akiket felmenőik életútja érdekel. Végezetül elmondta: szeretné, hogy a gyűjtőlevéltárak kialakítása tovább folytatódna. A gyulafehérvári levéltár példaértékű a romániai levéltárak számára, Bernád Rita személyében pedig szakmailag jól felkészült levéltárosa van az erdélyi katolikus levéltárügynek.

A könyvbemutató után a kötet szerzője és a kiállítás szervezője, Bernád Rita tartott vetített képes előadást a kiállítás dokumentumairól. Az írott források nemcsak értékközvetítő hasznosságuknál fogva, de látványukkal is megragadták az érdeklődők figyelmét. Néhány érdekesebb irat bemutatása, begyűjtésének körülménye, a restaurálás folyamatának érzékeltetése, a levéltár dologi feltételeinek kialakítása mind-mind érdekes színfoltját képezték az előadásnak. Úgy is fogalmazhatnánk: lehullt a lepel a hétköznapi ember számára ismeretlen forrásokról, és sikerült kicsit a levéltárat a titokzatos, ismeretlenség homályából a közszférába, a köztudatba emelni. Az előadás végeztével a jelenlevők a barokk Keresztelő Szent János-templom északi karzatán berendezett kiállítást tekintették meg, amely az építészeti lehetőségekhez igazodva öt egységre tagolta a négy gyűjtőlevéltár anyagát. A kiállított források közül kiemelkedik a kolozsmonostori anyakönyv restaurált, díszes kötéstáblával ellátott kötete, amely 1665-től kezdődő bejegyzéseivel a második legrégebbi anyakönyv a történelmi Magyarország területéről. De láthatunk 18. századi historia domust, 19. századi építkezési tervrajzot, lakbérszerződést, fényképet, iskolai naplót, zárdai emlékkönyvet, adományozási levelet és sok más, különféle egyházi tevékenységet igazoló dokumentumot.

A tárlókban elhelyezett anyagok és az elhangzott levéltár-ismertető kiselőadások révén a rendezvényre ellátogatók betekintést nyertek a több száz éves írott forrásokon keresztül egyházunk múltjába, amely sokrétű tevékenysége révén mindig a keresztény közösségek szolgálatára törekedett. A kiállítás június 18–augusztus 20. között ingyenesen látogatható 9–15 óra között a Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeumban, a Keresztelő Szent János plébánián. A tárlat augusztus 28–szeptember 18. között a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban is látható lesz.
A szervezők mindkét helyszínre várják a katolikus múlt iránt érdeklődőket!

Pénzes Lóránd., Vasárnap

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőmunkája 2003-2010 (ppt)


mvh-kiallitas-1

Könyvbemutató:

mvh-konyvbemutato--03

A házigazda, Barabás Kisanna, a marosvásárhelyi gyűjtőlevéltár munkatársa, az Egyházművészeti Múzeum muzeológusa köszönti a jelenlévőket

 

mvh-konyvbemutato--04

Ft. Szász János főegyházmegyei gazdasági igazgató a levéltárosok tevékenységének fontosságát hangsúlyozza

 

mvh-konyvbemutato--02

Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi Levéltár és Könyvtár főigazgatója méltatja a kötetet

 

mvh-konyvbemutato--07

Bernád Rita a kötet szerzője és a kiállítás szervezője vetített képes előadást tart a kiállítás dokumentumairól

 

mvh-konyvbemutato--08

Az érdeklődők

mvh-konyvbemutato--09

A kiállítás tárlói:

mvh-kiallitas2

 

mvh-kiallitas1

 

mvh-kiallitas3

 

mvh-kiallitas5

 

mvh-kiallitas4

 

mvh-kiallitas6

mvh-kiallitas7

mvh-kiallitas8

 

mvh-kiallitas9

 

mvh-kiallitas10

 

mvh-kiallitas11

mvh-kiallitas12

 

mvh-kiallitas15

 

 

 


 

Menü

Bejelentkezés