Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
327. A KAPNIKBÁNYAI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Nyomtatás E-mail

1736–1991

1,66 ifm

Kapnikbánya bányászata 500 éves múlttal rendelkezik. A bányaváros két részre tagolódik: Alsókapnikra (Alsó-Handal) és Felsőkapnikra (Felső-Handal).

A felsőkapniki városrészben a bányatársaság 1734-ben kezdeményezte a plébánia szervezését. A misézés ideiglenes imaházban indult, majd két előző elpusztult templom után 1800–1803 között építették Szent Borbála (a bányászok védőszentje) tiszteletére a ma is álló templomot – részben a hívek adományából és részben a kincstár hozzájárulásával. A kincstári plébánialakot az állam 1950-ben elvette, új plébánialakot 1959-ben vásároltak. Ezt 1984-ben eladták, majd ismét vettek egy újat, és ehhez 1995-ben egy új épületszárnyat építettek, amely a jelenlegi plébánia épületegyüttesét képezi.[1] A plébániával szembeni domboldalon kálváriakápolna áll, amely a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére épült 1903-ban.

Alsókapnik városrészben 1795-ben építettek templomot, amelyet 1827-ben új templom váltott föl. Ez utóbbit közösen használták a görög katolikusokkal. 1819-ig Felsőkapnik filiája volt, ekkor önállósult, és külön papot helyeztek ide.[2] Önálló anyakönyvezése az 1980-as évek második felében szűnt meg. Nincs külön ügyvitele, tehát külön iktatása. Jelenleg párhuzamosan ellátott plébánia. Kápolnájának titulusa Szent Kereszt Felmagasztalása.[3]

Levéltárának nagy részét az akkori plébános, Borka Ernő szállította be a Szamosújvári Gyűjtőközpontba, és 2005 júliusában rendeztük. Plébániai ügyviteli iratait 1804-től kezdődően, amelyekhez iktatókönyv is társul, szép sorozatban megőrizték. A Szamosújvárra került historia domust a 19. század elejéről 2009 februárjában fertőtlenítették a gyulafehérvári papírrestaurátori laboratóriumban. Még két historia domus kötet (egyik Alsókapnik, a másik Felsőkapnik) a plébánián maradt, mivel folyamatos bejegyzés alatt állnak. Ezek digitálisan hozzáférhetők a Szamosújvári Gyűjtőlevéltárban.

A levéltár másik részét 18–19. századi anyakönyveivel és gazdasági irataival, 2009. szeptember 8-án gyűjtöttük be a Szamosújvári Gyűjtőközpontba, és ugyanekkor egyesítettük a levéltár többi részével és rendeztük.

327/a. Anyakönyvek

1736–1868/1869/

1 doboz = 0,26 ifm

1.    doboz.
a.    kötet. Kapnikbánya: Keresztelési anyakönyv 1736–1821; bérmálási anyakönyv 19. század eleje; halotti anyakönyv 1766–1821; házassági anyakönyv 1766–1820; szabadegyezségek 1815–1822; beoltottak jegyzéke 1812–1819
b.    kötet. Felsőkapnik: Keresztelési anyakönyv 1821–1857
c.    kötet. Felsőkapnik: Halotti anyakönyv 1821–1857; házassági anyakönyv 1821–1857
2.    doboz. Püspöki rendeletek protokolluma 1854–1869; bérmálási anyakönyv 1854–1868; megtértek anyakönyve 1858–1860; házassági szabadegyezségek 1840–1857; házassági-, keresztelési-, beoltási- és halotti statisztikák 1840

327/b. Plébániai iktatott iratok

1804–1991

6 doboz = 0,73 ifm


1. doboz. 1804–1805, 1820, 1823–1825, 1831–1879
2. doboz. 1880–1907
3. doboz. 1908–1926, 1930–1936
4. doboz. 1937–1938, 1940–1941, 1959–1968,
5. doboz. 1968–1991

Segédletek

1804-1951

1 doboz = 0,13 ifm


6. doboz. Segédletek:
a. kötet. Iktatókönyv 1804–1894 (54. iktatószámig)
b. kötet. Iktatókönyv 1894 (55. iktatószámtól)–1905
c. kötet. Iktatókönyv 1947–1951

327/c. Házassági iratok

1909–1968

1 doboz = 0,12 ifm

 1. doboz. 1909–1968

327/d. Gazdasági iratok

1826–1991

3 doboz = 0,39 ifm


1. doboz.
 • számadáskönyv 1826–1938
 • leltárak 1907, 1935, 1945
 • pénztárnaplók 1938–1948, 1951–1976
 • vagyonkimutatások 1934, 1940
 • postakönyv 1942–1944
 • gazdasági iktatott iratok 1960–1968
2. doboz.

· számlák, számadások 1834–1918

· költségvetések, adósok jegyzéke 1909–1940

· számadás 1961


3. doboz.

· leltárak 1899, 1908, 1977, 1980-as évek

· vagyonkimutatások 1908–1947

· pénztárnaplók 1938–1981

· a templom- és egyéb egyházi épületek felújítási tervrajzai és költségvetései 1924–1925, 1970, 1973, 1976, 1986

· költségvetések, zárszámadások 1978–1991

· fizetési jegyzékek 1985–1990

327/e. Tematikusan rendezett kötetek

1803–1986

1 doboz = 0,13 ifm


1. doboz.
a.    kötet. Historia domus 1803–1823
b.    kötet. Lélekösszeírás 1869
c.    kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1969. január 19.–1986. szeptember 20.
d.    kötet. Búzás Gerő: A hargitai lélektoronyból. Lélekfilm kézirata 20. század eleje
e.    kötet. Miserendi jegyzőkönyv 1900; Szentmise-alapítványok nyilvántartása 1856–1922; vegyes pénzügyi kimutatások 1891–1955.

327/f. Vegyes iratok

1924–1926

1 doboz = 0,03 ifm

 1. doboz.
  • család-törzskönyv 20. század eleje
  • halotti bizonyítványok 1924–1926
  • szentségimádási órarend


[1] Sematizmus. 1882. 161; Sematizmus, 2000. 152.

[2] Sematizmus. 1882. 162; Sematizmus. 2000. 147.

[3] Ezúton is köszönjük Vass Nimród–István plébános úrnak szíves tájékoztatását.


 

Menü

Bejelentkezés