Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
183. A SEPSIKŐRÖSPATAKI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Nyomtatás E-mail

/1568/1723–2004

3,35 ifm

Középkori templomáról már a pápai tizedjegyzék korszakából értesülünk, amely a reformáció idején a protestánsok kezére jutott. Egy ideig közösen használták a reformátusok és az unitáriusok, majd végül 1568-ban unitárius gondozásban maradt. A katolikusok a Kálnoki család kastélyában épült kápolnát is használták. A katolikus restaurációt követően a hívek a templom visszaadását 1752-ben kérelmezték, amely 1781-ben valósult meg. Ezt a templomot 1788-ra javították ki, és 1796-ban szentelték fel, majd ezt követően 1859–1868 között építettek újjá. Vakolata alatt középkori freskótöredékeket tártak fel.[1]

Az 1871-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint anyakönyveit 1674-től vezetik. Az állami hatóságok 1950-ben begyűjtötték az 1857–1895 között keletkezett anyakönyveket.

Archívuma 2005. szeptember 14-én került be a Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltárba. Az iratbegyűjtés a plébánia felújításának idején történt, így az anyag részeit ideiglenes tároló helyekről kellett összegyűjteni: garázsból, újonnan visszakapott egyházi iskola épületéből. Figyelemre méltó két historia domus kötete, az első kötetet a 19. század második felétől kezdik el vezetni, és a templom unitárius kézre kerüléséig nyúlik vissza a plébániatörténet ismertetésével.

183/a. Anyakönyvek

1832–1990

1 doboz = 0,13 ifm

1. doboz.

a. kötet. Halotti- és megtérési anyakönyv 1832–1857

b. kötet. Megtértek anyakönyve 1954–1958, 1990

c. kötet. Vegyes házassági anyakönyv 1800–1821; családkönyv 1821–1828

d. kötet. Vegyes házassági anyakönyv 1848–1914

e. kötet. Érvénytelen házasságok anyakönyve 1928–1945, 1960

f. kötet. Névmutató keresztelési anyakönyvhöz 1857–1880

g. kötet. Névmutató halottak anyakönyvéhez 1857–1880

 

 

183/b. Plébániai iktatott iratok

1723–1972

8 doboz = 1 ifm

1.    doboz. /1723, 1775, 1783, 1786, 1803, 1826, 1828-1849, 1856-1857,  1860-1863, 1865-1870, 1872-1873, 1875-1876, 1879.
2.    doboz. 1881–1897
3.    doboz. 1898–1910 (hiány 1901, 1906)
4.    doboz. 1911–1929 (hiány 1918, 1925)
5.    doboz. 1930–1938
6.    doboz. 1940–1950 (hiány 1943, 1945, 1949)
7.    doboz. 1951–1970

Segédletek

1872-1972

1 doboz = 0,13 ifm

8. doboz. Iktatókönyvek:

a. kötet. 1872–1936 (újra köttetendő)

b. kötet. 1936–1944 (sérült)

c. kötet. 1944–1965

d. kötet. 1968–1972

183/c. Házassági iratok

1856–1993

3 doboz = 0,37 ifm

1. doboz. 1850–1859, 1862, 18711877, 1882, 1888, 18901892, 1901, 1908, 19151917, 19191920
2. doboz. 1922, 1924, 1927, 1933, 1935, 19411946, 19491951, 19531954, 1956, 19581959, 19641968, 19701973
3. doboz. 1974–1980, 19821986, 19881993

183/d. Iskolai iratok

1892–1949

1 doboz = 0,13 ifm

1. doboz.
  • iskolai iratok 1892–1947
  • iskolai anyakönyv1948–1949
  • iskolai költségvetések 19271945
  • az iskola alaprajzai 20 század első fele
  • Kozma Imre plébános iskolai bizonyítványai 1874-1876

183/e. Gazdasági iratok

1785–1976

4 doboz = 0,5 ifm

1. doboz.
  • vegyes gazdasági iratok 1785–1902
  • számadások 1838–1892
  • ingatlanügyek 1878–1938
  • a torony építése és a templom helyreállítási munkálatainak iratai és tervrajzai 1874–1891
  • toronyjavítási munkálatok iratai 1958
2. doboz.

· költségvetések 1896, 1948–1972

· a fiókegyház számadáskönyve 1938–1949

· pénztárnaplók 1950–1959, 1961–1967, 1971–1976

· anyag- és terménynapló 1983-1988

3. doboz.

· alapítványi iratok 1871–1941

· gazdasági kimutatások 1914, 1926–1960

· a kálnoki kastélyra vonatkozó iratok 1939–1940

4. doboz.

· leltárak 1827–1954

· adóbevallási jegyzőkönyvek 193–-1934

· jövedelemösszeírások 1932–1937

· haszonbérszerződések 1939–1969

· adóívek, fizetési meghagyások 1940–1945

· stóla-díjszabályzat 1942

· biztosítási iratok 1949, 1953

· sírszámok 20. század


183/f. Vegyes iratok

1784–1994

5 doboz = 0,6 ifm


1. doboz.

· Bérmálási jegyek 1947–1983

· Halotti bizonyítványok 1941, 1964-1994


2. doboz.

· Végrendeletek 1893–1929

· Áttérési nyilatkozatok 1925-1978

· Reláció 1927

· Kitértekre vonatkozó iratok 1929-1944, 1970-1973

· Egyháztanácsülési jegyzőkönyvek 1937-1970 (hiányos)

· Marosvásárhelyen elhelyezett gyermekek ügyei 1945-1947

· Kimutatás Köröspatak felekezeti megoszlásáról 1942

· Szentkereszti család címerével díszített zászló állítása 1969

· Főesperesi ellenőrzések jegyzőkönyvei 1970-1977


3. doboz.

· Prédikációk 19. sz.

· Nemzeti műsor 20 sz.

· Sánta István[1] plébános magánlevelezése 1969


4. doboz.
  • Körlevelek 1784–1969.
  • Fábián István kézirata: Nyárádszereda, Nyárádszentanna, Nyárádandrásfalva, Süketdemeterfalva az okányokban, Marosvásárhely, 1975 (?) 420 oldal.

183/g. Tematikusan rendezett kötetek

/1568/1781–2004

4 doboz = 0,5 ifm

1. doboz.

a. kötet. Historia domus I. /1568/–1887

b. kötet. Historia domus II. 1857–2004. Ájtatos alapítványok nyilvántartása.

c. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1820–1839

d. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1841–1854

e. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1872–1926

f. kötet Visitatio canonica 1823

g. kötet Visitatio canonica 1830

2. doboz.

a. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1781–1818

b. kötet. Egyháztanácsgyűlési (megyegyűlési) jegyzőkönyv 1865–1888

c. kötet. Rovatos kimutatás 1872–1883

d. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1854–1865

3. doboz.

a. kötet. Hirdetőkönyv 1877-1881

b. kötet Hirdetőkönyv 1964–1970

c. kötet. Családkönyv 20. sz. első fele

d. kötet. Elhunyt (irgalmas) nővérek névkönyve 1855–1967

e. kötet. Hívek egyházi hozzájárulásának nyilvántartókönyve 1979–1988

f. kötet Adományok kimutatása 200-2001

4. doboz.

a. kötet. Barcasági– és sepsi–miklósvári esperesi tanfelügyelőség iktatókönyve 1935–1944

b. kötet Kőröspataki hívek nyilvántartása 1975-1979 / Gidófalvi hívek nyilvántartása 1979-1989 / Árkosi hívek nyilvántartása 1979-1989

c. kötet. Rózsafüzér Társulat tagnyilvántartása 1981

d. kötet. Rovatos kimutatás az egyházi adósokról 1886–1950.

183/h. Ferencz Mihály (1902–1961)[1] személyi hagyatéka

1902–1961

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz.

· Lelkigyakorlatok, elmélkedések 1923-1925

· Prédikációk 1927-1961

· Jegyzetek a felnőttek hitoktatására a szentségekről[1] Ferencz Mihály: szül. Ozsdola, 1902. nov. 17-én. 1927-ben szentelték pappá. 1931–1934 között Görgényszentimrén szolgált. 1936-ban került Sepsikőröspatakra. Itt halt meg 1961. február 16-án. (Ferenczi Sándor: id. mű. 241.)


[1] Sánta István: született Vajdaszentivánon 1926. nov. 18-án. A gimnáziumot Marosvásárhelyen, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, 1951-ben szentelték pappá Nagyváradon. 1951-ben Gyulafehérváron káplán, 1952-ben Szászsebesen majd Ojtozban, 1955-től Gyergyóalfaluban lelkipásztor. 1958-1964 között börtönben van, majd 1964-től 1970-ig Sepsikőröspatakon, 1970-1972 között Kőhalomban, majd 1981-ig Vulányban plébános. 1981-ben elhgyja az egyházmegyét és 1987-ih, haláláig Arad-Mosóicztelepen plébános. (Ferenczi Sándor id. mű. 390. )

 

183/f. Tematikusan rendezett kötetek

/1568/1781–2004

4 doboz = 0,5 ifm

1. doboz.

a. kötet. Historia domus I. /1568/–1887

b. kötet. Historia domus II. 1857–2004. Ájtatos alapítványok nyilvántartása

c. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1820–1839

d. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1841–1854

e. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1872–1926

f. kötet. Visitatio canonica 1823

g. kötet. Visitatio canonica 1830

2. doboz.

a. kötet. Hirdetőkönyv 1877–1881

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1781–1818

c. kötet. Egyháztanácsgyűlési (megyegyűlési) jegyzőkönyv 1865–1888

d. kötet. Rovatos kimutatás 1872–1883

e. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1854–1865

f. kötet. Adományok kimutatása 2000–2001

3. doboz.

a. kötet. Hirdetőkönyv 1964–1970

b. kötet. Családkönyv 20. század első fele

c. kötet. Az elhunyt (irgalmas) nővérek névkönyve 1855–1967

d. kötet. A hívek egyházi hozzájárulásának nyilvántartókönyve 1979–1988

4. doboz.

a. kötet. A barcasági- és a sepsi-miklósvári esperesi tanfelügyelőség iktatókönyve 1935–1944

b. kötet. A sepsikőröspataki hívek nyilvántartása 1975–1979, gidófalvi hívek nyilvántartása 1979–1989, az árkosi hívek nyilvántartása 1979–1989

c. kötet. A Rózsafüzér Társulat tagnyilvántartása 1981

d. kötet. Rovatos kimutatás az egyházi adósokról 1886–1950

183/g. Vegyes iratok

1784–1994

5 doboz = 0,6 ifm

1. doboz.

· bérmálási jegyek 1947–1983

· halotti bizonyítványok 1941, 1964–1994

2. doboz.

· végrendeletek 1893–1929

· kitértek, megtértek nyilatkozatai 1925–1978

· relatio 1927

· kitértekre vonatkozó iratok 1929–1944, 1970–1973

· egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek 1937–1970 (hiányos)

· a Marosvásárhelyen elhelyezett gyermekek ügyei 1945-1947

· kimutatás Sepsikőröspatak felekezeti megoszlásáról 1942

· a Szentkereszti család címerével díszített zászló felállítása 1969

· főesperesi ellenőrzések jegyzőkönyvei 1970–1977

3. doboz.

· prédikációk 19. század

· nemzeti műsor 20 század

4. doboz.
  • körlevelek 1784–1969
  • Fábián István kézirata: Nyárádszereda, Nyárádszentanna, Nyárádandrásfalva, Süketdemeterfalva az okmányokban. Marosvásárhely 1975 (?) 420 oldal.

183/h. Ferencz Mihály (1902–1961)[2] személyi hagyatéka

1902–1961

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz.

· lelkigyakorlatok, elmélkedések 1923-1925

· prédikációk 1927-1961

· jegyzetek a felnőttek hitoktatására a szentségekről

183/i. Sánta István (1926–1961)[3] személyi hagyatéka

1969

1 doboz = 0,04 ifm

1. doboz. Sánta István plébános magánlevelezése (töredék) 1969[1] Sematizmus. 1882. 40; Sematizmus. 2000. 102.

[2] Ferencz Mihályt (szül. Ozsdola, 1902. nov. 17-én) 1927-ben szentelték pappá. 1931–1934 között Görgényszentimrén szolgált. 1936-ban került Sepsikőröspatakra. Itt halt meg 1961. február 16-án. (Ferenczi Sándor: i.m. 241.)

[3] Sánta István (szül. Vajdaszentiván, 1926. nov. 18-án) a gimnáziumot Marosvásárhelyen, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, 1951-ben szentelték pappá Nagyváradon. 1951-ben Gyulafehérváron káplán, 1952-ben Szászsebesen majd Ojtozban, 1955-től Gyergyóalfaluban lelkipásztor. 19581964 között börtönben volt, majd 1964-től 1970-ig Sepsikőröspatakon, 19701972 között Kőhalomban, majd 1981-ig Vulkánban plébános. 1981-ben elhagyta az egyházmegyét és 1987-ig, haláláig (1987. szept. 28.) AradMosóczitelepen volt plébános. (Ferenczi Sándor: i.m. 390.)


 

Menü

Bejelentkezés