Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
201. A TÜRKÖSI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Nyomtatás E-mail

1754–1986

3, 51 ifm

A falu első okleveles említése 1366-ból származik. Középkori katolikus hívei a hitújítás idején lutheránusok lettek. A jezsuiták 1752-ben kezdték el a térítést Brassó központból, és kápolnát is építettek. Ezt a közösséget Sztoyka Zsigmond püspök plébániává nyilvánította 1755-ben. A kápolnát 1766-ban viharkárosulások érték, így a plébánialakban miséztek egészen 1770-ig. Ekkor Batthyányi Ignác püspök támogatásával templomot építettek.[1]

Az egyházközség archívumát 2005 novemberében szállítottuk be a Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltárba. Az anyagot addig a hittanteremben egy nagy fémládában tárolták. Állapota megfelelő volt.

Levéltári hivatalos iratai – plébániai és házassági – többnyire a 20. századból maradtak meg. Figyelemre méltók azonban fennmaradt eredeti anyakönyvei az 1754–1859 közötti időszakból, amelyek restaurálást igényelnek.

201/a. Anyakönyvek

1754–1973

1 doboz = 0,13 ifm


1. doboz.
  1. kötet. Keresztelési, házassági és halotti anyakönyv 1754–1839 / Historia Domus 1853-1914
  2. kötet. Keresztelési, házassági és halotti anyakönyv 1830–1859
  3. Megtérési, kitérési anyakönyv 1857–1912, Bérmálási anyakönyv 1857–1973, Pénztár napló 1858–1892
  4. Érvénytelen házasságok anyakönyve 1918–1934

201/b. Plébániai iratok

1921–1989

5 doboz = 0,65 ifm


1. doboz.

· 1869, 1879, 1887, 1896, 1905, 1908, 1912, 1914–1915, 1921–1923, 1925–1928


2. doboz.

· 1929–1934


3. doboz

· 1935–1943


4. doboz.

· 1950–1951, 1954–1970, 1984–1988


5. doboz.

· 1989–1991

· Iktatókönyv 1904–1922

· Iktatókönyv 1923–1940

· Iktatókönyv 1940–1964

· Iktatókönyv 1964–1989

201/c. Házassági iratok

1832–1977

4 doboz = 0,65 ifm


1. doboz.

· 1832, 1834, 1837, 1848–1854, 1856–1886, 1889–1890


2. doboz.

· 1891–1940


3. doboz.

· 1941–1968


4. doboz.

· 1969–1977

201/d. Iskolai iratok

1939–1940

1 doboz = 0,13 ifm


1. doboz.

· Elemi iskola anyakönyvei 1929–1946

· Iskolalátogatások jegyzőkönyve 1935–1948

· Iskolai naplók 1902–1903, 1903–1904, 1905–1912, 1911–1923, 1920–1921, 1923–1924, 1925–1926, 1926–1927, 1927–1928

201/e. Gazdasági iratok

1946–1986

9 doboz = 1,17 ifm


1. doboz.
  • Adás-vételi szerződések 1869, 1870, 1894, 1895, 1905, 1911, 1918, 1966
  • Házbérszerződések 1910–1984
  • Földügyi iratok 1869, 1925, 1941, 1943, 1948
  • Birtokállási lapok 1927, 1935
  • Leltárak 1921, 1922, 1946, 1948, 1985, 1940, 1996
  • Vagyonkimutatások, jegyzékek 1946–1951, 1969–1974, 1980–1986
  • Sírhelyvásárlási nyugták 1924–1967
  • Pénzügyi ellenőrzések jegyzőkönyvei 1951–1977
  • Egyházadó összeírás 1960
  • Pénztári naplók 1970–1978
  • Perselypénz nyilvántartás 1984–1984
  • Számlák 1978
2. doboz.
  • Gazdasági épületek építési iratai, tervrajzai 1983
  • Templom javítási dokumentációk 1985–1987
  • Anyag és terménynapló 1984–1985
  • Kiadási napló 1996–1997
  • Caritas bizottság gyűléseinek jegyzőkönyve 1990–1996
  • Banki lejes számla kivonatok 1998–2004
  • Banki valuta számla kivonatok 2000–2004
3. doboz.
  • Fizetési jegyzékek 1961–1971, 1974–1978, 1983–1989–1991
4. doboz. Apor Vilmos templom iratai
  • Építési iratok 1991, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002
  • Áfa visszaigénylési iratok 1998–2005
5. doboz. Apor Vilmos templom iratai

· Építési iratok 2003, 2004

· Telekkönyvi kivonatok, építési engedélyek 2001

· Építési költségösszesítési mérleg 1991–2003

· Kérvények és szerződések 1995–1997

· Adományok templomépítésre 1997–1998

· Templom, kerítés, kapu tervrajza 2000

6. doboz. Apor Vilmos templom iratai

· Építési tervrajzok 1991, 1996, 2001

7.  doboz. Apor Vilmos templom iratai

· Pályázati iratok a Renovabis alapítványhoz 1993–1996, 1998–1999

· Pályázati iratok Hollandia 1999–2001

· Pályázati iratok Königstein 1992, 1999–2000

· Pályázati iratok Illyés Közalapítvány 1998–2003

· Pályázati iratok Pro Professione Alapítvány 1996

· Pályázati iratok NKÖM 2000–2002

· Pályázati iratok Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala 1999, 2000–2003

· Pályázati iratok Győr városi tanács 2003–2004

· Pályázati iratok Soros Alapítvány 1997

· Pályázati útmutatók 2000

8. doboz. Apor Vilmos templom irati

· Építési költségek előirányzata és elszámolása 1997–2005

· Vallásügyi Államtitkársággal folytatott ügyintézés iratai 2000–2006

9. doboz. Apor Vilmos templom irati

· Építkezés kiadások nyugtái 1995–2004

· Építkezés kiadási és bevételi naplója 1991–2002, 1995, 2003–2004

201/f Gazdasági kötetek

1927–1985

1 doboz = 0,13 ifm


1. doboz.
  • Pénztári napló 1927–1940
  • Pénztári napló 1941–1982
  • Pénztári napló 1966–1969
  • Pénztári napló 1979–1983
  • Pénztári napló 1983–1985
  • Adófőkönyv 1941–1945
  • Osztályzó napló 1969–1974

201/g. Vegyes iratok

1902–1969

2 doboz = 0,26 ifm

1. doboz.

  • Születési igazolások 1948–1957
  • Keresztelési igazolások 1921–1950
  • Halotti igazolások 1937–1953, 1967, 1969
  • Bérmálási jegyek 1968
  • Csernátfalvi ház iratai 1912, 1860, 1895, 1946, 1965
  • Hirdetőkönyv /töredék/ 1951 Pénztári napló1954
  • Temetőszabályzat 1961
  • Egyházközség történet 20 század első fele
  • Újságrendelés nyilvántartása 1992, 1997 Pénztári napló1998
  • Hívekről készített kimutatás 1997
  • Jegyzetfüzet 2003–2006
2. doboz.

· Csernátfalvi templom építésére vonatkozó iratok 1902–1905

· Templombővítésre, torony és plébánia építésre vonatkozó iratok és tervrajzok 1913–1917

· Meghívók 1927–1929

· Böjti rend 1942

· Gyászjelentések 1941–1953

· Bodolai Mikes Zsigmond gróf végrendelete 1947

· Püspöki körlevelek 1771–1897

· Státusgyűlési jegyzőkönyv 1968

· Vegyes jegyzetek

· Vegyes fényképek

201/h. Tematikusan rendezett kötetek

1787–1970

3 doboz = 0,39 ifm

1. doboz.

· Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1889–1903

· Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1904–1922

· Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1922–1931

· Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1931–1970

2. doboz.

· Királyi és püspöki rendeletek protocolluma 1787–1848

· Főkormányszéki és püspöki rendeletek protocolluma 1829–1856

· Királyi és püspöki rendeletek protocolluma 1856–1886

· Canonica visitacio 1821, 1829

3 doboz

· Missale Romanum 1701

· Missale Romanum 1811

· Missale Romanum 1869[1] Sematizmus. 1882. 45; Sematizmus. 2000. 107.[1] Sematizmus. 1882. 45; Sematizmus. 2000. 107.


 

Menü

Bejelentkezés