Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
Fondjegyzék PDF Imprimare Email

I. 8. A Gyulafehérvári Papnevelde iratai [(1738)1753-2002]

I. 8/a. Papnevelde iratai (1738-2000)

I. 8/b. Papnevelde tanulmányi iratai (1992-2000)

I. 8/c. Rektori naplók és hallgatói nyilvántartások (1753-2002)

I. 8/d. Hallgatókkal kapcsolatos iratok (1786-1997)

I. 8/e. Tanári értekezletek jegyzőkönyvei (1913-1990)

I. 8/f. Eltávozott hallgatók iratai (1947-1998)

I. 8/g. Beiratkozási lapok [1955/1956-1997/1998]

I. 8/h. Vizsgaeredmények (1940-1999)

I. 8/i. Kimutatás a papnövendékek erkölcsi és tanulmányi helyzetéről (1945-1995)

I. 8/j. Gazdasági iratok (1810-1992)

I. 8/k. Pénztári okmányok (1942-1999)

I. 8/l. Számadáskönyvek, fizetési listák (1947-1997)

I. 8/m. Jövedelem-összeírások, pénztárnaplók, postakönyvek (1818-1984)

I. 8/n. Hallgatói egyesületek iratai (1877-1992)

I. 8/o. Vegyes iratok (1870-1999)
A Gyulafehérvári Papnevelde iratai
(1738)1753-2002
37,86 ifm

A visszaállított egyházmegyében viszonylag későn, Sztoyka Zsigmond püspöksége idején, 1753-ban nyílt meg az egyházmegyei szeminárium. Korábban az erdélyi papnövendékek Kassára, Nagyszombatba, vagy más már működő szemináriumokba mentek tanulni. Sokan jártak a jezsuiták kolozsvári akadémiájára is, ahol rövid ideig teológiai fakultás is működött. II. József 1783-ban feloszlatta a szemináriumot és a növendékek előbb Kolozsvárra, majd a pesti és később a pozsonyi generális szemináriumba kerültek. II. József halála után Batthyány Ignác püspök 1792 októberében újra megnyitotta a papneveldét, amely 1819 után már az erdélyi minorita és ferences szerzetes növendékeket is fogadta. A szeminárium a 20. században is folyamatosan működött, a második világháború után szatmári, nagyváradi és más egyházmegyés növendékeket is fogadott.


I. 8/a. Papnevelde iktatott iratai
1738-2000
88 doboz = 10,59 ifm


A Papnevelde iratai a rendezés utolsó fázisában kerültek elő és egyelőre helyileg is annak épületében találhatók. Sajnos még a legutóbbi időkben is számos károsodás érte az anyagot, így bizonyos részei restaurálásra szorulnak és jelenlegi állapotukban nem kutathatók. Az első állagban a szeminárium iktatott hivatalos iratait helyeztük el. A kiegyezés előttről segédkönyvek nem maradtak meg, 1872-től már iktatókönyvek állnak rendelkezésre. Néhány irat az első dobozban még az alapítás előtti évekből került elő. Az anyag 1872-ig időrendben, egyenkénti átnézéssel, azután az iktatókönyvek segítségével kutatható. Az iratok nyelve többségében latin, a 20. századtól magyar és esetenként német, illetve román.


1. doboz. 1738, 1741,
2. doboz. 1751, 1755, 1761-1790. 1791-1800. 18.sz-i fogalmazványok
3. doboz. 1801-1815.
4. doboz. 1816-1824.
5. doboz. 1825-1830.
6. doboz. 1831-1838.
7. doboz. 1839-1845.
8. doboz. 1846-1851.
9. doboz. 1852-1855.
10. doboz. 1856-1859.
11. doboz. 1860-1864.
12. doboz. 1865-1869.
13. doboz. 1870-1872.
14. doboz. 1873-1874.
15. doboz. 1875-1878.
16. doboz. 1879-1881.
17. doboz. 1882-1884.
18. doboz. 1885-1887.
19. doboz. 1888-1891.
20. doboz. 1892-1895.
21. doboz. 1896-1899.
22. doboz. 1900-1902.
23. doboz. 1903-1906.
24. doboz. 1907-1908.
25. doboz. 1909.
26. doboz. 1910.
27. doboz. 1911-1912.
28. doboz. 1913-1915.
29. doboz. 1916-1917.
30. doboz. 1918-1919.
31. doboz. 1920-1924.
32. doboz. 1925-1928.
33. doboz. 1929.
34. doboz. 1930.
35. doboz. 1931-1932.
36. doboz. 1933-1934.
37. doboz. 1935-1936.
38. doboz. 1937-1938.
39. doboz. 1939-1940.
40. doboz. 1941-1943.
41. doboz. 1944-1946.
42. doboz. 1947.
43. doboz. 1948.
44. doboz. 1949-1951.
45. doboz. 1952-1954.
46. doboz. 1955.
47. doboz. 1956-1957.
48. doboz. 1958-1959.
49. doboz. 1960-1963.
50. doboz. 1964.
51. doboz. 1965.
52. doboz. 1966.
53. doboz. 1967.
54. doboz. 1968.
55. doboz. 1969.
56. doboz. 1970.
57. doboz. 1971.
58. doboz. 1972 (1-749).
59. doboz.1972(756-1082).
60. doboz. 1973 (1-600).
61. doboz.1973(601-1213).
62. doboz. 1974.
63. doboz. 1975 (1-600).
64. doboz.1975(601-1099).
65. doboz. 1976 (1-600).
66. doboz.1976(601-1120).
67. doboz. 1977 (1-450).
68. doboz.1977(451-1183).
69. doboz. 1978.
70. doboz. 1979.
71. doboz. 1980.
72. doboz. 19981.
73. doboz. 1982.
74. doboz. 1983.
75. doboz. 1984.
76. doboz. 1985.
77. doboz. 1986.
78. doboz. 1987-1988.
79. doboz. 1989.
80. doboz. 1990.
81. doboz. 1991.
82. doboz. 1992-1993.
83. doboz. 1994-1995.
84. doboz. 1996-1997.
85. doboz. 1998.
86. doboz. 1999.
87. doboz. 1999.
88. doboz. 2000.


Segédletek
1872-2000
4 doboz = 0,52 ifm

Az iktatókönyvek 1872-től hiányosan, 1911-től folyamatos sorozatban maradtak ránk. Állapotuk miatt dobozokban helyeztük el őket, azokon belül időrendben kutathatók és kérhetők ki a kutatási szabályok szerint.

1. doboz. Iktatókönyvek 1872-1879, 1893, 1902, 1905-1906, 1910, 1913.
a. kötet. 1911-1926.
b. kötet. 1927-1939.
2. doboz. Iktatókönyvek:
a. kötet. 1940-1945 (10. ikt. számig).
b. kötet. 1952 -1956 (280. ikt. számig).
c. kötet. 1956 (281. ikt. számtól) – 1966 (623. ikt. számig).
d. kötet. 1966 (624. ikt. számtól) – 1968 (365. ikt. számig).
3. doboz. Iktatókönyvek:
a. kötet. 1968 (366. ikt. számtól) – 1969 (688. ikt. számig).
b. kötet. 1969 (689. ikt. számtól) – 1972 (191. ikt. számig).
c. kötet. 1972 (192. ikt. számtól) – 1973 (389. ikt. számig).
d. kötet. 1973 (390. ikt. számtól) – 1974 (480. ikt. számig).
e. kötet. 1974 (481. ikt. számtól) – 1975 (697. ikt. számig).
4. doboz. Iktatókönyvek:
a. kötet. 1975 (698. ikt. számtól) – 1976 (928. ikt. számig).
b. kötet. 1976 (929. ikt. számtól) – 1979.
c. kötet. 1980-1982.
d. kötet. 1983-1986.
e. kötet. 1987-1991 (274. ikt. számig).
f. kötet. 1991 (275. ikt. számtól) – 2000.
g. kötet. Caritas iktatókönyve 1990-1992.


I. 8/b. Papnevelde tanulmányi iratai
1992-2000
5 doboz = 0,6 ifm

A rendszerváltás utáni évekből külön kezelten őrzik az általános iratoktól elkülönített, speciális tanulmányi kérdésekkel foglalkozó iratokat, szabályzatokat.

1. doboz. 1992-1995.
2. doboz. 1996-1997.
3. doboz. 1998.
4. doboz. 1999.
5. doboz. 2000. Iktatókönyv 1992-2000.


I. 8/c. Rektori naplók és hallgatói nyilvántartások
1753-2002
25 doboz, 2 kötet = 3,18 ifm

Ebben az állagban a gyulafehérvári szeminárium hallgatói nyilvántartásai találhatóak. A kezdeti időszakból 1753-tól 1782-ig egy latin nyelvű napló áll rendelkezésre, amelyben azonban megvan a kispapok teljes névsora és az események részletes feljegyzése. A visszaállítás utáni időszakból az iratok közül kiválogatott hallgatói névsorokat helyeztük el az állagban. 1849-től már részletes nyilvántartás áll a kutatók rendelkezésére. Az állagban két másik típusú, de a korszakra vonatkozó tanulmányi könyvet, osztályozási naplót is elhelyeztünk. 1955 után a korábban egységes nyilvántartó könyvek helyett évfolyamonként külön vezetett hallgatói nyilvántartást készítettek, amelyeket viszont évtizedeken át folyamatosan vezettek. E legújabb kötetek csak a személyiségi jogok védelmének figyelembe vételével kutathatók, illetve kutatási korlátozás alá esnek.
Az iratok nagy forrásértékkel bírnak az erdélyi katolikus klérus társadalmi gyökereinek megismerése céljából. Az állag a források időrendjében egyenkénti átnézéssel kutatható.

1. doboz. Rektori naplók: 1753-1782, 1842-1878
2. doboz. 1782/1783, 1798/1799, 1801/1802, 1803/1804-1823/1824.
3. doboz. 1824/1825-1836/1837.
4. doboz. 1837/1838-1848/1849.
5. doboz. 1849/1850-1874/1875.
6. doboz. 1875/1876-1887/1888.
7. doboz. 1888/1889-1891/1892.
8. doboz. 1892/1893-1895/1896.
9. doboz. 1896/1897-1899/1900.
10. doboz. 1900/1901-1905/1906.
11. doboz. 1906/1907-1909/1910.
12. doboz. 1910/1911-1944/1945.
13. kötet. Hallgatói osztályozási napló 1901/1902-1939/1940.
14. kötet. Hallgatói törzskönyv 1898/1899-1955/1956
15. doboz. I. évfolyam 1955-1977.
16. doboz. I. évfolyam 1977-2001.
17. doboz. II. évfolyam 1955-1977.
18. doboz. II. évfolyam 1977-2001.
19. doboz. III. évfolyam 1955-1969.
20. doboz. III. évfolyam 1969-1992.
21. doboz. III. évfolyam 1992-2001.
22. doboz. IV. évfolyam 1958-1983.
23. doboz. IV. évfolyam 1983-2001.
24. doboz. V. évfolyam 1956-1983.
25. doboz. V. évfolyam 1983-2002.
26. doboz. VI. évfolyam 1953-1977.
27. doboz. VI. évfolyam 1977-2001.

I. 8/d. Hallgatókkal kapcsolatos iratok
1786-1997
16 doboz = 1,95 ifm

Az állag iratait 1941-ig mesterségesen alakítottuk ki, ugyanis az iktatott iratok rendezésekor rengeteg személyi okmány került elő, amelyeket a hallgatók nyújtottak be felvételük alkalmával, s amelyeket keletkezésük időrendjében helyeztünk el. A források értéke nem indokolta név szerinti külön segédlet elkészítését. Az állag második részében már 1958 után keletkezett és külön kezelt iratok találhatók, többek között életrajzok, indexek, a végzett hallgatók adatlapjai, különböző személyi ügyekre vonatkozó dokumentumok. Az modern kori anyag természetesen a személyiségi jogok védelmének figyelembe vételével szigorú korlátozásokkal kutatható. A korábbiak csak egyenkénti átnézéssel.

1. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos bizonyítványok, igazolások 1786-1884.
2. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos iratok 1796-1920.
3. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos iratok 1868-1910.
4. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos iratok 1922-1937.
5. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos iratok 1934-1941.
6. doboz. Végzett hallgatók iratai 1958-1964.
7. doboz. Végzett hallgatók iratai 1964-1967.
8. doboz. Végzett hallgatók iratai 1968-1969.
9. doboz. Végzett hallgatók iratai 1970-1976.
10. doboz. Végzett hallgatók iratai 1977-1982.
11. doboz. Végzett hallgatók iratai 1983-1987.
12. doboz. Végzett hallgatók iratai 1988-1998. Szentelési iratok 1978-1986.
13. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos iratok 1980-1990.
14. doboz. Katonai szolgálattal kapcsolatos iratok, orvosi bizonyítványok 1950-1980.
15. doboz. Nagyváradi egyházmegyés végzett hallgatókkal kapcsolatos iratok 1965-1973.
16. doboz. Hallgatókkal kapcsolatos iratok 1977-1997.

I. 8/e. Tanári értekezletek jegyzőkönyvei
1913-1990
2 doboz = 0,24 ifm

A szeminárium tanári karának értekezleteiről csak hiányosan maradtak fenn jegyzőkönyvek. A jegyzőkönyvek esetenként bekötött formában maradtak meg, magyar és román nyelvűek. Egyenkénti átnézéssel kutathatók.

1. doboz. 1913-1933, 1941-1948, 1955-1965, 1971-1975.
2. doboz. 1976-1990.

I. 8/f. Eltávozott hallgatók iratai
1947-1998
6 doboz = 0,72 ifm

Az állagban a kilépett, vagy külföldre távozott hallgatókra vonatkozó nyomtatványok, levelezés található. Az iratok a kilépések időrendjében vannak rendezve. Az anyag nem kutatható.

1. doboz. 1947-1958.
2. doboz. 1959-1966. Kimutatás 1960-1964.
3. doboz. 1966-1978.
4. doboz. 1972-1990.
5. doboz. 1979-1984.
6. doboz. Külföldre távozott hallgatók 1981-1998.

I. 8/g. Beiratkozási lapok
1955/1956-1997/1998
9 doboz = 1,08 ifm

Az iratok formanyomtatvány jellegűek, tanévenként rendezve. Nyelvük jelentős részben román, esetenként magyar. Az anyag nem kutatható.

1. doboz. 1955/1956-1962/1963.
2. doboz. 1963/1964-1967/1968.
3. doboz. 1968/1969-1973/1974.
4. doboz. 1974/1975-1977/1978.
5. doboz. 1978/1979-1981/1982.
6. doboz. 1982/1983-1985/1986.
7. doboz. 1986/1987-1989/1990.
8. doboz. 1990/1991-1993/1994.
9. doboz. 1994/1995-1997/1997.

I. 8/h. Vizsgaeredmények
1940-1999
10 doboz = 1,2 ifm

A papneveldében készült vizsganyilvántartások az egyes szemináriumok, tantárgyak rendjében vannak elhelyezve a tanéveken belül. Nagyobb részt magyar nyelvűek, esetenként román.
1. doboz. Káplánvizsgák 1940-1974. Félévi vizsgák 1955-1970.
2. doboz. 1971-1978/1979.
3. doboz. 1979/1980-1985/1986.
4. doboz. 1986/1987-1992/1993.
5. doboz. 1993/1994-1997/1998.
6. doboz. Vizsgaeredmények táblázatos kimutatása 1951-1985.
7. doboz. Javítóvizsga-eredmények 1964-1983.
8. doboz. Javítóvizsga-eredmények 1984-1999.
9. doboz. Felvételi vizsgaeredmények 1974/1975-1980/1981.
10. doboz. Felvételi vizsgaeredmények 1981/1982-1995/1996.


I. 8/i. Kimutatás a papnövendékek erkölcsi és tanulmányi helyzetéről
1945-1995
5 doboz = 0,6 ifm

A magyar nyelvű, külön kezelt formanyomtatványok és iratok kronológiai rendben vannak elhelyezve. Az állag anyaga nem kutatható.

1. doboz. 1945-1975.
2. doboz. 1975/1976-1983/1984.
3. doboz. 1984/1985-1997/1998.
4. doboz. Nyári szabadságról információ 1970-1975.
5. doboz. Nyári szabadságról információ 1975-1995.


I. 8/j. Gazdasági iratok
1810-1992
13 doboz, 1 kötet = 1,64 ifm

Az egyházmegyei szeminárium működésének anyagi alapjait még az alapító Sztoyka Zsigmond püspök biztosította. Egyik ilyen biztosíték volt az oláhherepei és oláhgorbói uradalomból származó jövedelem. Az uradalom gazdasági iratai, összeírások, kimutatások erős hiányokkal 1810-től maradtak fenn, azonban olyan rossz állapotban, hogy restaurálásuk elengedhetetlen. Ennek elvégzéséig ez az anyagrész nem kutatható. A többi iratot a rendezés során a teljesen összekeveredett egyéb források közül válogattuk ki, és egyszerű időrendben helyeztük el. Ezekben az épület fenntartására, javítására, a személyzetre vonatkozó iratok találhatók. Az állagban őrzött iratok nyelve kezdetben latin, majd magyar, a közelmúlt évtizedeire sokszor román. Az iratok csk egyenkénti átnézéssel kutathatók.
1. doboz. Oláhherepei és oláhgorbói uradalom iratai 1810-1849.
2. doboz. Oláhherepei és oláhgorbói uradalom iratai 1850-1869.
3. doboz. Oláhherepei és oláhgorbói uradalom iratai 1870-1934.
4. kötet. Oláhherepei és oláhgorbói erdőgazdaság kitermelési ütemterve és térképe 1910.
5. doboz. Gazdasági iratok 1871-1939.
6. doboz. Gazdasági iratok 1945-1949.
7. doboz Gazdasági iratok 1950-1959.
8. doboz. Gazdasági iratok 1960-1969.
9. doboz. Gazdasági iratok 1970-1979.
10. doboz. Gazdasági iratok 1980-1990.
11. doboz. Házbérletek, házadók ügyei 1939-1948.
12. doboz. Vegyes nyilvántartások 1945-1967.
13. doboz. Alkalmazottak nyilvántartásai 1952-1986.
14. doboz. Költségvetések 1980-1992.

I. 8/k. Pénztári okmányok
1942-1999
96 doboz = 11,52 ifm

Az állagban a szeminárium napi működése során keletkezett péztári okmányok, számlák találhatók. Az iratoknak különösebb forrásértéke nincsen. Megőrzése és levéltárban való elhelyezése a tulajdonos kérésére történt. Gazdaságtörténeti szempontból esetenként érdekes lehet a korszak kutatói számára. Az 1969 előtti időszakból csupán néhány évből maradt fenn kevés dokumentum, 1969-től a sorozat hiánytalan.

1. doboz. 1942-1948.
2. doboz. 1949.
3. doboz. 1950.
4. doboz. 1951.
5. doboz. 1952.
6. doboz. 1967.
7. doboz. 1969. április-június.
8. doboz. 1969. július-október.
9. doboz. 1969. nov-dec.
10. doboz. 1970. január-március.
11. doboz. 1970. április-július.
12. doboz. 1970. aug-dec.
13. doboz. 1971. január-április.
14. doboz. 1971. máj-augusztus.
15. doboz. 1971. szept-dec.
16. doboz. 1972. január-április.
17. doboz. 1972. máj-november.
18. doboz. 1972. december.
19. doboz. 1973. január-július.
20. doboz. 1973. aug-december.
21. doboz. 1974. január-július.
22. doboz. 1974. aug-december.
23. doboz. 1975. január-június.
24. doboz. 1975. júl-december.
25. doboz. 1976. január-június.
26. doboz. 1976. júl-december.
27. doboz. 1977. január-június.
28. doboz. 1977. júl-december.
29. doboz. 1978. január-június.
30. doboz. 1978. júl-december.
31. doboz. 1979. január-július.
32. doboz. 1979. aug-december.
33. doboz. 1980. január-május.
34. doboz. 1980. jún-szept.
35. doboz. 1980. okt-december.
36. doboz. 1981. január-május.
37. doboz. 1981. június-október.
38. doboz. 1981. nov-december.
39. doboz. 1982. január-május.
40. doboz. 1982. jún-szept.
41. doboz. 1982. okt-december.
42. doboz. 1983. január-május.
43. doboz. 1983. június-október.
44. doboz. 1983. nov-december.
45. doboz. 1984. január-július.
46. doboz. 1984. aug-december.
47. doboz. 1985. január-június.
48. doboz. 1985. júl-december.
49. doboz. 1985.
50. doboz. 1986. január-június.
51. doboz. 1986. júl-december.
52. doboz. 1986.
53. doboz. 1987. január-június.
54. doboz. 1987. júl-december.
55. doboz. 1987.
56. doboz. 1988. január-július.
57. doboz. 1988. aug-december.
58. doboz. 1988.
59. doboz. 1989. január-június.
60. doboz. 1989. júl-december.
61. doboz. 1989.
62. doboz. 1990. január-július.
63. doboz. 1990. aug-december.
64. doboz. 1990.
65. doboz. 1991. január-július.
66. doboz. 1991. aug-december.
67. doboz. 1991.
68. doboz. 1992. január-április.
69. doboz. 1992. máj-augusztus.
70. doboz. 1992. szept-dec.
71. doboz. 1992.
72. doboz. 1993. január-május.
73. doboz. 1993. jún-szept.
74. doboz. 1993. okt-december.
75. doboz. 1993.
76. doboz. 1994. január-május.
77. doboz. 1994. jún-szept.
78. doboz. 1994. okt-december.
79. doboz. 1994.
80. doboz. 1995. január-március.
81. doboz. 1995. ápr-augusztus.
82. doboz. 1995. szept-dec.
83. doboz. 1995.
84. doboz. 1996. január-március.
85. doboz. 1996. máj-augusztus.
86. doboz. 1996. szept-dec.
87. doboz. 1996.
88. doboz. 1997. január-május.
89. doboz. 1997. jún-szept.
90. doboz. 1997. okt-december.
91. doboz. 1998. január-április.
92. doboz. 1998. máj-augusztus.
93. doboz. 1998. szept-dec.
94. doboz. 1999. január-április.
95. doboz. 1999. máj-augusztus.
96. doboz. 1999. szept-dec.I. 8/l. Számadáskönyvek, fizetési listák
1947-1997
3 doboz = 0,36 ifm

A csekély forrásértékű iratokat a tulajdonos kérésére őriztük meg. A nyilvántartások román nyelvűek.

1. doboz. 1947-1959.
2. doboz. Fizetési jegyzékek 1956-1979.
3. doboz. Fizetési jegyzékek 1980-1997.

I. 8/m. Jövedelem-összeírások, pénztárnaplók, postakönyvek
1818-1984
6 doboz, 3 kötet = 0,86 ifm

Az állagban vegyes tartalmú nyilvántartó könyveket helyeztünk el. A 19. század első feléből jövedelem összeírások maradtak meg, amelyek restaurálásra várnak. A pénztárnaplók hiányosan állnak rendelkezésre. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.

1. doboz. Jövedelem-összeírások 1818-1833, 1846-1847.
2. doboz. Jövedelem-összeírások 1851-1859.
3. doboz. Pénztárnaplók 1856-1866.
4. doboz. Pénztárnaplók 1872-1888.
5. doboz. Pénztárnaplók 1920-1939.
6. kötet. Pénztárnapló 1941, 1943.
7. kötet. Pénztárnapló 1942.
8. kötet. Pénztárnapló 1944-1953.
9. doboz. Postakönyvek 1872-1883, 1933-1941, 1958-1984.

I. 8/n. Hallgatói egyesületek iratai
1877-1992
4 doboz = 0,52 ifm

A szeminárium iratai között örvendetes módon teljesen épségben maradtak meg a kispapok által létrehozott irodalmi diáktársaság, a Szalézi Szent Ferencről elnevezett „Irodalmi Iskola” jegyzőkönyvei. Ezek a dokumentumok érdekes forrásai a papnevelde hétköznapjainak. A fentieken kívül még egy Jézus Szíve Társulat jegyzőkönyve is megmaradt. A jegyzőkönyvek egyenkénti átnézéssel kutathatók.

1. doboz. Szalézi Szent Ferenc Irodalmi Iskola jegyzőkönyvei 1877-1900.
2. doboz. Szalézi Szent Ferenc Irodalmi Iskola jegyzőkönyvei 1900-1930.
3. doboz. Szalézi Szent Ferenc Irodalmi Iskola jegyzőkönyvei 1930-1962.
4. doboz. Szalézi Szent Ferenc Irodalmi Iskola jegyzőkönyvei 1962-1992.
Szalézi Szent Ferenc Irodalmi Iskola pénztárkönyve 1916-1992.
Jézus Szent Szíve Társulat jegyzőkönyve 1899-1938.

I. 8/o. Vegyes iratok
1870-1999
7 doboz = 0,85 ifm

Ebbe az állagba a máshová be nem sorolható, de kutatói érdeklődésre számot tartható iratokat helyeztük el. Az igen vegyes témájú iratok és nyomtatványok egyenkénti átnézéssel kutathatók.


1. doboz. Kézirat: Adatok a papnevelde történetéhez és iratok 1870-1944.
Egyházmegye történetéhez kéziratos cédulajegyzék. 20. század eleje.
Egyházi és iskolai hetilap előfizetési jegyzéke 1870.
Teológia tanárainak nyilvántartása 1950-1960.
Magyar Iparművészeti Társulat pénztári naplója 1903-1918.
2. doboz. Tantervek 1951/1952-1969/1970.
3. doboz. Tantervek 1970/1971-1998/1999.
4. doboz. Gyulafehérvári címjegyzék.
Kós Ferenc Kör diákosztálya értesítője.
Vegyes nyomtatványok.
5. doboz. Beiratkozási nyomtatványok.
Indexek és igazolványok.
Admissio-s ügyek 1993-1995.
 

Menü

Bejelentkezés