Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal Kiadványok, tanulmányok
MagyarRomânăEnglish
Kiadványok PDF Print E-mail

Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Repertórium, Gyulafehérvár – Budapest, 2006

Bernád Rita: A gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél és iratjegyzék. Canonica visitatiok mutatója, Gyulafehérvár – Budapest, 2006Bernád Rita: Plébániai levéltárak I. A Gyulafehérvári-, a Sepsiszentgyörgyi-, a Szamosújvári és a Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltárak repertóriuma

Bernád Rita – Kovács Bálint: Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 4. A Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár. Repertórium

Bernád Rita – Barabás Kisanna:
Plébániai levéltárak II.
A Marosvásárhelyi


Pénzes Lóránd: A sepsiszentgyörgyi római katolikus egyházközség a 18.-20. században

Catalogus Concinnus Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Batthányanae, Szeged, 1958


Bernád Rita-Magdolna - A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár - Levéltárismertető, Gyulafehérvár,  2018


Előadások:

Bernád Rita-Magdolna: A gyergyói főesperesi kerület egyházközségeinek pecsétjei és a védőszentek (Székelyudvarhely, 2012. november 10.)


Bernád Rita-Magdolna: Kutatási lehetőségek a romániai katolikus levéltárakban (Nagyvárad, 2012. október 20.)


Bernád Rita-Magdolna: Arhiva Arhidiecezană de Alba Iulia. Structura şi ordonarea fondurilor (Bukarest, 2012. szeptember 22.)

Bernád Rita-Magdolna: Egyházi anyakönyvek Erdélyben (2012. szeptember 7.)

Pénzes Lóránd: A szentivánlaborfalvi katolikus oktatás, (Szentivánlaborfalva, 2013. május 11.)

Pénzes Lóránd: Adatok egy katolikus leánynevelő intézet történetéhez (Kézdivásárhely, 2012. november 8.)


Tanulmányok:
Barabás Kisanna: Böjthi Antal, a magyar nyelv és a székelyvéckei templom palléra. In: Kovács Zsolt–Sarkadi Nagy Emese–Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Kolozsvár, 2011. 277–284.

Barabás Kisanna: Adatok a marosvásárhelyi obszerváns ferences templom berendezéstörténetéhez. In: Kovács Zsolt-Orbán János (szerk.): Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi konferenciájának előadásaiból. Marosvásárhely-Kolozsvár, 2013. 67-76.

Benedek Éva – Bíró Emese – Barabás Kisanna: Elnéptelenedő egyházközségekből összegyűjtött könyv és levéltári anyag állománymegőrző munkálatai a marosvásárhelyi római katolikus Keresztelő Szent János Plébánián

Bernád Rita-Magdolna: Arhiva Arhidiecezană de Alba Iulia. Structurarea fondurilor
Bernád Rita-Magdolna: Arhondologia. Sursele cercetării arhondologice în arhivele romano-catolice din Transilvania
Bernád Rita-Magdolna: Arhiva și arhivistul în secolele XVIII-XIX. Norme şi reglementări
Bernád Rita Magdolna: Az egyházi anyakönyvi kutatás lehetőségei Erdélyben
Bernád Rita – Pénzes Lóránd: A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára (Acta Siculica 2011, 393–408)

Bernád Rita: Fejedelmi levelek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi gyűjtőlevéltáraiban (A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 2010, 143-158)Bernád Rita Magdolna: Római katolikus gyűjtőlevéltárak Hargita megyében


Bernád Rita: Szent Borbála ábrázolása a Gyulafehérvári Egyházmegye plébániai pecsétjein (Keresztény Szó, 2005. január)


Bernád (Csala) Rita: Szent Miklós templomai az erdélyi egyházmegyében (Keresztény Szó, 2003. december)

Pénzes Lóránd: A bodzavámi vesztegintézet káplánsága (Acta Siculica 2012-2013, 513-539)
Pénzes Lóránd: Betekintés a sepiskőröspataki Kálnoky Leánynevelő Intézet történetébe (Keresztény Szó, 2012. február)
Pénzes Lóránd: Múltidéző örmény iratok nyomában. A Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár kialakulása (Keresztény Szó, 2011 február)
Pénzes Lóránd: A sepsiszentgyörgyi Sancta Maria-Intézet: zárda, árvaház, óvoda, elemi leány iskola, leánygimnázium, óvónőképző (1915–1948) (Acta Siculica 2010, 481–496)
Pénzes Lóránd: A Státus újjászervezése és jelenléte az erdélyi közéletben (Keresztény Szó, 2009 június)
Pénzes Lóránd: A szentivánlaborfalvi katolikus egyházi épületek (Keresztény Szó, 2009. február)
Pénzes Lóránd: Háromszéki katolikus egyházközségi harangok a 20. század elején (Keresztény Szó, 2008. július)
Pénzes Lóránd: Kié a kolozsmonostori uradalom? - avagy a Római Katolikus Státus tanulmányi alapjához tartozó birtok kialakulása a kezdetektől 1868-ig (X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, 2007)


Rólunk szól:

Erdélyi levéltáros munkatársak látogatása Veszprémben

Római katolikus levétári források című tárlatról Bernád Ritával beszélget Balázs Emese Erzsébet a Mária Rádió Értéktár című műsorában (audió)

A székelyudvarhelyi gyűjtőlevéltár létrejöttéről Bernád Ritával és Pénzes Lóránddal Balázs Emese Erzsébet beszélget a Mária Rádió Értéktár című műsorában (audió)
 

Menü

Bejelentkezés