Please update your Flash Player to view content.

Nyomonkövetés

Főoldal
MagyarRomânăEnglish
Bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség központi levéltára az érseki palota földszintjén hét felújított és szakszerűen felszerelt helyiségben működik. A 200 négyzetméternyi felületen mintegy 1000 iratfolyóméternyi levéltári anyagot őriz, amely folyamatosan gyarapodik. Itt találhatók a Püspöki Hivatal történeti iratai, az erdélyi püspök tanácsadó testületének, a Főkáptalannak a levéltártöredéke, egyházi iskolai és gazdasági (uradalmi) iratok, valamint egyéb értékes gyűjtemények, mint az anyakönyvi másodpéldányok, személyi hagyatékok vagy az oklevéltár. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár 1999-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, miután a dr. Szögi László irányításával megkezdett levéltári rendezés előrehaladása azt lehetővé tette. A Főegyházmegyei Levéltár szerves részét képezi a Hittudományi Főiskola Levéltára Gyulafehérváron, a Papnevelde épületében, valamint az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára Kolozsváron. Mindkét levéltár rendezése 2005-re véglegesítődött.

A Főegyházmegyei Hivatal 2003-ban dr. Jakubinyi György érsek körlevelével levéltári értékmentő programot indított, melynek értelmében a főegyházmegye területén lévő egyházközségek iratanyagait főként magyar állami támogatásból összegyűjtjük és főesperesi kerületek központjaiban rendszerezzük. Ekkortól változott meg a Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár neve Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárra. Napjainkig kilenc Gyűjtőlevéltárat sikerült megalapítani a következő városokban: Gyulafehérvár (2003), Szamosújvár (2005), Sepsiszentgyörgy (2005), Marosvásárhely (2005), Gyergyószentmiklós (2007), Székelyudvarhely (2008), Szamosújvár (örmény katolikus – 2010), Kolozsvár (2011) és Csíkszereda (2016). Ezekben a levéltárakban az egyházmegyét alkotó plébániák 80 %-ának a levéltári anyagai találhatók rendszerezett, kutatható állapotban.

A Főegyházmegye területén napjainkig 1800 folyóméter terjedelmű iratállomány került feldolgozásra. Ebből 1000 folyóméter Gyulafehérváron található, és a központi hivatalok irataiból áll, míg 800 folyóméter plébániai eredetű forrásanyag, és mintegy 300 egyházigazgatási egység (főesperesség, plébánia, leányegyházközség) archívumáből tevődik össze.

A Levéltárainkban történő kutatást az eddig megjelent öt repertóriumkötet könnyíti, amelyek weboldalunkon elektronikus formában is elérhetők.

Honlapunk segítségével a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár különböző gyűjteményeiben őrzött történeti iratanyagok tudományos feldolgozását szeretnénk népszerűsíteni és a kutatók számára hozzáférhetővé tenni. Mindezáltal arra törekszünk, hogy az erdélyi katolicizmus történetének jobb és hiteles megismeréséhez hozzájáruljunk.


 

Menü

Bejelentkezés